Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI: HỌP BÁO, CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ TRƯỚC KHI TỔ CHỨC CƯỠNG CHẾ THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

10/06/2022 12:29    1027

Ngày 10/6/2022, Chủ tịch UBND TP ký ban hành Công văn số 1973/UBND-XD chỉ đạo thực hiện việc họp báo, cung cấp thông tin cho báo chí trước khi tổ chức thực hiện việc cưỡng chế thu hồi đất đối với các công trình, dự án trên địa bàn thành phố.

Nội dung Công văn số 1973/UBND-XD ngày 10/6/2022:

 

 

 

 

Trần Thường