Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

Thành phố nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về công tác môi trường, điện chiếu sáng, cây xanh

18/10/2023 06:29    283

Một trong những nhiệm vụ đột phá của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Quảng Ngãi lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 là đầu tư, xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng của thành phố để sớm hoàn thiện các tiêu chí của đô thị loại II và đạt một số tiêu chí của đô thị loại I. Thành phố đang tập trung huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ, từng bước hiện đại thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Bên cạnh đó, thành phố chú trọng đầu tư phục vụ dịch vụ công ích đô thị như: Công tác môi trường, điện chiếu sáng, cây xanh. Qua đó, tạo sự hài lòng, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, bảo đảm cho đô thị phát triển bền vững.

Thành phố Quảng Ngãi là Trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học - kỹ thuật của tỉnh Quảng Ngãi, diện tích tự nhiên 16.015,34 ha; có 273.052 nhân khẩu, với 23 đơn vị hành chính cấp xã: gồm 9 phường và 14 xã, với 139 thôn, tổ dân phố. Tổng số tuyến đường hiện trạng và khu dân cư do thành phố quản lý: 179 tuyến, chiều dài 215,6 km; các tuyến đường do UBND các xã, phường quản lý gồm 1.957 tuyến đường, chiều dài 608,29Km.

Giai đoạn 2016-2020, thực hiện Đề án đầu tư xây dựng điện chiếu sáng đường thôn, hẻm phố thành phố Quảng Ngãi, tổng kinh phí trên 173 tỷ đồng, với 402 tuyến, nâng tổng số tuyến lên 590/960 tuyến đạt tỷ lệ 61% đường thôn, hẻm phố có mặt cắt từ 3,5m trở lên có điện chiếu sáng. Đầu tư, cải tạo hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên các tuyến đường phố chính, trong đó thay thế đèn cao áp sodium bằng đèn led với số lượng 2.700 bóng, tiết kiệm khoảng 50% điện năng và nâng cao hiệu quả chiếu sáng. Đồng thời, thành phố phối hợp với Công ty Điện lực tỉnh Quảng Ngãi thực hiện có hiệu quả việc đầu tư, cải tạo, nâng cấp, phát triển mạng lưới điện sinh hoạt trên các tuyến đường đảm bảo an toàn và đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhân dân.

Hình ảnh: Cải tạo hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên các tuyến đường

Cùng với việc củng cố hệ thộng điện chiếu sáng, thành phố đã phối hợp với các sở, ngành trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch Công viên trung tâm thành phố; đầu tư xây dựng 16 công viên, vườn hoa tại các khu dân cư, khu đô thị mới, thay thế cây tạp bằng cây xanh đô thị tại một số khu vực công cộng, nâng tỷ lệ cây xanh, thảm cỏ đạt 10m2/người. Ngoài ra, hàng năm thành phố ban hành kế hoạch xây dựng tuyến phố văn minh. Trong 5 năm đã xây dựng được 13 tuyến phố văn minh, nâng tổng số tuyến phố văn minh là 51 tuyến. Thường xuyên trang trí, chăm sóc, trồng cây xanh thảm cỏ tại các vườn hoa, công viên. Đã trồng 1.740 cây xanh, 121.345 m2 thảm cỏ, đầu tư xây dựng một số công viên cây xanh, vườn hoa như: Vườn hoa núi Long Đầu, vườn hoa, cây xanh nút giao thông đường Trần Anh Tông, vườn hoa Núi Vàng thuộc dự án đường bờ Nam sông Trà Khúc, vườn hoa nút giao thông đường Trường Chinh - Quang Trung và các công viên trong các khu dân cư, khu đô thị.

Hình ảnh: Cây xanh, vườn hoa tại Công viên trung tâm thành phố

Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 02 ngày 26/8/2020 của Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Quảng Ngãi lần thứ XVI thực hiện mục tiêu đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ, từng bước hiện đại thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tạo nền tảng vững chắc để thành phố sớm hoàn thiện các tiêu chí của đô thị loại II và đạt một số tiêu chí của đô thị loại I, thành phố Quảng Ngãi đã ban hành Đề án về đầu tư và phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, đề ra chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể thực hiện; Trong đó: Chỉ tiêu về tỷ lệ cây xanh, thảm cỏ đạt 11m2/người. Tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải đô thị đạt 100%; nông thôn đạt 80%. Thực hiện đầu tư, nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên các tuyến đường phố chính và đường thôn, hẻm phố. Kinh phí thực hiện khoảng 1.568 tỷ đồng (trong đó: Đầu tư, nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng công cộng khoảng 80 tỷ đồng; Hệ thống công viên cây xanh khoảng 1.488 tỷ đồng).

Để triển khai thực hiện hiệu quả Đề án, hàng năm thành phố ban hành Quyết định phân bổ kinh phí, kế hoạch, giao chỉ tiêu cho các cơ quan chức năng thực hiện. Năm 2023, UBND thành phố Quảng Ngãi quyết định chi gần 186 tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước để thực hiện dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn, trong đó dành hơn 143 tỷ đồng cho việc duy trì cây xanh đô thị và chi phí vệ sinh môi trường; chi phí duy trì hệ thống điện chiếu sáng công cộng và đèn tín hiệu giao thông hơn 39 tỷ đồng... Hiện tại, Ban Quản lý đã hợp đồng với Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi thực hiện công tác dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn thành phố, gồm: Thu gom, vận chuyển rác thải; vệ sinh đường, hè phố, vườn hoa; chăm sóc cây xanh, thảm cỏ; duy trì hệ thống điện chiếu sáng công cộng, đèn tín hiệu giao thông.

Bên cạnh đó, tháng 06/2023, Hội đồng thẩm định thành phố tổng hợp, báo cáo kết quả đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư, nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng công cộng các tuyến đường và thôn hẻm phố trên địa bàn thành phố. Với quy mô đầu tư 80 tỷ đồng, nguồn vốn từ ngân sách thành phố, thời gian thực hiện không quá 04 năm. Bao gồm: tổng số tuyến điện đầu tư xây dựng mới 357 tuyến, với tổng chiều dài khoảng 83,224km. Đầu tư trung tâm điều khiển: 25 tủ điện chiếu sáng thông minh trên các tuyến đường chính, khu vực trung tâm trên địa bàn thành phố, do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố chủ đầu tư.

Đến nay, thành phố đã thực hiện phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu công viên cây xanh Thạch Bích (8,08ha); đang hoàn thiện trình UBND tỉnh phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Công viên trung tâm thành phố Quảng Ngãi mở rộng (341ha); đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Công viên Núi Thiên Bút (41,64ha); Đầu tư xây dựng công viên, vườn hoa tại các khu dân cư, khu đô thị mới, thay thế cây tạp bằng cây xanh đô thị tại một số khu vực công cộng. Nhờ đó, tỷ lệ cây xanh, thảm cỏ đạt 10,41m2/người.           

Thành phố Quảng Ngãi tiếp tục duy trì thu gom, vận chuyển rác thải trên toàn địa bàn thành phố; bổ sung 63 tuyến đường vào danh mục thực hiện quét, thu gom rác. Cùng với đó, một số địa điểm du lịch, khu vực biển, như bãi biển Tịnh Kỳ, Mỹ Khê... cũng được địa phương đưa vào danh mục được duy trì dịch vụ vệ sinh đường phố. Đặc biệt, thành phố đã tăng cường nguồn lực từ ngân sách, tăng tần suất quét, thu gom rác đường phố từ ngày cách ngày hoặc 3 lần/tuần sang thực hiện hằng ngày. Tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải 95% đối với phường, 75% đối với xã. Với mong muốn cùng cộng đồng dân cư giám sát chất lượng thực hiện các dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn như công tác thu gom rác thải, duy trì vệ sinh đường phố, vận hành hệ thống điện chiếu sáng công cộng, đèn tín hiệu giao thông và chăm sóc cây xanh, thảm cỏ trên địa bàn, từ cuối tháng 12/2022, Ban Quản lý đã lập nhóm Zalo “Phản ánh về môi trường, điện chiếu sáng, cây xanh” với sự tham gia của hàng trăm thành viên là đại diện chính quyền các địa phương, thôn, tổ dân phố, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố. Qua đó, đã tiếp nhận, xử lý hàng trăm ý kiến góp ý, phản ánh của công dân về nhiều lĩnh vực như thoát nước, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, hệ thống điện chiếu sáng, hạ tầng dây cáp viễn thông...

Với những giải pháp đồng bộ, quyết liệt trong công tác chỉnh trang đô thị, diện mạo đô thị của thành phố Quảng Ngãi đang từng ngày đổi thay với nhiều điểm nhấn, tạo nền tảng vững chắc để thành phố văn minh, hiện đại “Xanh - sạch - đẹp - sáng, thân thiện với môi trường” và sớm hoàn thiện các tiêu chí của đô thị loại II và đạt đạt một số tiêu chí của đô thị loại I.

Hoàng Doanh