Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

Thành phố đánh giá 09 sản phẩm đạt OCOP 3 sao và 01 sản phẩm đạt OCOP 4 sao

25/08/2023 17:29    442

Vừa qua, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP thành phố do đồng chí Nguyễn Lâm - Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì, đã tiến hành đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp thành phố đợt 2 năm 2023. Tham dự buổi đánh giá có Đại diện Sở Công Thương tỉnh; Đại diện Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản tỉnh; Đại diện Chi cục Vệ sinh An toàn thực phẩm tỉnh.

Trong đợt đánh giá này, có 10 sản phẩm của 05 chủ thể trên địa bàn thành phố gồm: Yến rút lông nguyên tổ Culaore; Yến thô cao cấp Culaore;  Yến tinh chế cao cấp Culaore; Yến tinh chế sợi - Định hình A5 Culaore thuộc  Hộ kinh doanh Yến sào Cù Lao Ré, phường Nghĩa Lộ. Nhang quế Tấn Nhật, của Cơ sở nhang sạch người khuyết tật Tấn Nhật, xã Tịnh Thiện. Bánh phục linh Quốc Quỳnh; Bánh đậu xanh Quốc Quỳnh của Cơ sở sản xuất bánh Quốc Quỳnh xã Tịnh Ấn Đông. Đường phèn Tuyết Hường, Đường phổi Tuyết Hường của Hộ kinh doanh Lê Thanh Hường, phường Quảng Phú; Mạch nha Quảng Ngãi đường Matoza của Nhà máy Nha - Chi nhánh Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi, phường Quảng Phú.

Hình ảnh: Đồng chí Nguyễn Lâm - Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại buổi đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp thành phố đợt 2 năm 2023

Sau khi các chủ thể trình bày về sản phẩm được đánh giá và Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP thành phố tiến hành các bước kiểm tra, đánh giá, kết hợp với kết quả kiểm tra trực tiếp quy trình sản xuất, chế biến và đóng gói sản phẩm tại cơ sở, hội đồng đã lựa chọn chấm điểm những sản phẩm đạt tiêu chuẩn, chất lượng, đáp ứng các yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm và phù hợp với yêu cầu thị trường để trình UBND thành phố xem xét ban hành quyết định công nhận và phân hạng sản phẩm OCOP năm 2023. 

Hình ảnh: Các chủ thể trình bày về sản phẩm được đánh giá

Qua đánh giá Hội đồng nhất trí 09 sản phẩm đều có số điểm từ 50 điểm đến 69 điểm đạt sản phẩm OCOP 3 sao và 01 sản phẩm đạt OCOP 4 sao; đồng thời, tham mưu UBND thành phố: Ban hành Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm và tổ chức công bố kết quả cấp Giấy chứng nhận cho 09 sản phẩm đạt 3 sao. Riêng sản phẩm Mạch nha Quảng Ngãi đường Matoza của Nhà máy Nha - Chi nhánh Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi được Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP thành phố đánh giá sản phẩm đạt OCOP 4 sao, UBND thành phố trình hồ sơ lên Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh để đánh giá và ban hành Quyết định. Như vậy, qua 02 đợt đánh giá năm 2023, thành phố đã có thêm 14 sản phẩm đạt OCOP 3 sao.

Hoàng Doanh