Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

Thành Đoàn Quảng Ngãi: Tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức khởi nghiệp cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên năm 2022

15/07/2022

Trong 2 ngày 14, 15/7/2022, Thành đoàn Quảng Ngãi phối hợp với Trung tâm Chính trị thành phố Quảng Ngãi tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức khởi nghiệp cho cán bộ làm công tác Đoàn, đoàn viên và thanh niên năm 2022.

Khoá học thu hút hơn 70 đoàn viên thanh niên tham gia. Sau 2 ngày học tập nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao của giảng viên và học viên, lớp học đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng, với 3 chuyên đề chính: Nhận thức kinh doanh và ý tưởng kinh doanh; Lập Kế hoạch kinh doanh; Marketing và mạng lưới bán hàng.

Đây là hoạt động bổ ích nhằm trang bị kiến thức về khởi nghiệp cho các bạn thanh niên có ý chí khởi nghiệp trong tương lai, giúp đoàn viên, thanh niên đổi mới tư duy trong sáng tạo, trong học tập, nghiên cứu khoa học và khơi gợi ý chí quyết tâm khởi nghiệp, làm chủ bản thân, cống hiến cho xã hội, làm giàu chính đáng.

Lý Huyền - Thành Đoàn