Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

PHÒNG TƯ PHÁP THÀNH PHỐ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRỰC BÁO CÔNG TÁC TƯ PHÁP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

29/07/2022

Vừa qua, Phòng Tư pháp thành phố tổ chức Hội nghị trực báo công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2022, do đồng chí Nguyễn Thành Duyên – Trưởng Phòng Tư pháp chủ trì; tham dự Hội nghị có toàn thể chuyên viên Phòng Tư pháp và công chức Tư pháp – Hộ tịch của 23 xã, phường trên địa bàn thành phố.

Tại Hội nghị đồng chí chủ trì đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm của Phòng Tư pháp, cùng các công chức tham dự chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là công tác đăng ký hộ tịch; các nội dung liên quan đến Phần mềm Hộ tịch dùng chung của Bộ Tư pháp; công tác chứng thực bản sao điện tử từ bản chính; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; công tác xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Duyên – Trưởng Phòng Tư pháp nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Tư pháp trong 6 tháng cuối năm 2022; đề nghị công chức Tư pháp – Hộ tịch xã, phường tiếp thu ý kiến tham gia, góp ý của các thành phần tham dự và tiếp tục pháp huy vai trò, trách nhiệm tham mưu, giúp UBND các xã, phường thực hiện tốt công tác Tư pháp trong thời gian đến./.

Nguyễn Thị Thắm - TP