Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

PHÁT HUY TINH THẦN CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ TRONG XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC HIỆN NAY

25/04/2024 17:03    137

Cách đây 70 năm, ngày 07/5/1954, trên đại ngàn núi rừng Tây Bắc, quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đạp bằng mọi khó khăn thử thách, đập tan tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ mạnh nhất Đông Dương của thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, dựng nên mốc son chói lọi ghi vào lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta, một trong những chiến công hiển hách, xứng đáng “… như một Bạch Đằng, Chi Lăng hay Đống Đa của thời đại mới - thời đại Hồ Chí Minh"; làm “chấn động địa cầu”, tác động mạnh đến phong trào đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.

 

 

       Điện Biên Phủ là một thung lũng lòng chảo rộng lớn ở núi rừng Tây Bắc, gần biên giới Lào - Việt, nằm trên ngã ba nhiều đường giao thông quan trọng. Đối với thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ, Điện Biên Phủ là địa bàn chiến lược hết sức quan trọng để cơ động ở giữa miền Bắc Việt Nam, Thượng Lào và miền Tây Nam Trung Quốc, có thể trở thành một căn cứ rất lợi hại trong âm mưu xâm lược của chúng ở vùng Đông Nam Á. Thấy rõ vị trí quan trọng đó của Điện Biên Phủ, ngày 20/11/1953, thực dân Pháp cho quân nhảy dù xuống Điện Biên Phủ và xây dựng ở đây một tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương. Có lực lượng tới 16.200 tên, được bố trí thành tập đoàn cứ điểm gồm 40 cứ điểm, tổ chức thành 8 cụm với hệ thống hoả lực nhiều tầng. Được chi viện của 80% lực lượng không quân ở Đông Dương và nhiều loại vũ khí hiện đại khác.

           Để đánh bại mưu đồ của địch, thực hiện quyết tâm của Đảng ta là phải tiêu diệt toàn bộ quân địch ở tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ:“Chiến dịch này là một chiến dịch quan trọng không những về quân sự mà cả về chính trị, không những đối với trong nước mà đối với quốc tế. Vì vậy toàn quân, toàn dân, toàn Đảng phải tập trung hoàn thành cho kỳ được”. (Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh)

         Trung ương Đảng quyết định thành lập Đảng uỷ và Bộ chỉ huy mặt trận do đồng chí Võ Nguyên Giáp, trực tiếp làm Bí thư Đảng uỷ và Chỉ huy trưởng; Hội đồng cung cấp Mặt trận Trung ương do đ/c Phạm Văn Đồng làm Chủ tịch, thực hiện khẩu hiệu “Tất cả cho mặt trận, tất cả để chiến thắng”, nhân dân ta đã dồn sức người, sức của cho chiến dịch.

        Ta sử dụng 4 đại đoàn bộ binh, 1 đại đoàn công pháo với tổng quân số trên 40.000 quân. Các đơn vị bộ đội chủ lực nhanh chóng tập kết, ngày đêm bạt rừng, xẻ núi mở đường, kéo pháo, xây dựng trận địa, sẵn sàng tiến công địch. Trên 260.000 dân công, thanh niên xung phong bất chấp bom đạn, hướng về Điện Biên bảo đảm hậu cần phục vụ chiến dịch...

 

          Ngày 13/3/1954 Chiến dịch bắt đầu, quân ta nổ súng mở đợt tiến công thứ nhất vào tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Sau 5 ngày chiến đấu, ta đã tiêu diệt nhanh gọn hai cứ điểm kiên cố bậc nhất của địch (Him Lam và Độc Lập)… Sau 55 ngày đêm chiến đấu vô cùng anh dũng, chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ đã toàn thắng. Ta tiêu diệt và bắt sống 16.200 tên địch. Tổng cộng, số lượng địch bị tiêu diệt và bắt sống tại Điện Biên Phủ bằng 4% tổng số quân địch ở Đông Dương, 20% lính Âu - Phi. Đồng thời thu được 28 khẩu pháo, 5.915 khẩu súng lớn nhỏ, 3 xe tăng, 64 ô tô, 43 tấn dụng cụ thông tin, 40.000 lít xăng dầu, bắn rơi 62 máy bay các loại…

 

          Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã kết thúc thắng lợi 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp của Mỹ, chấm dứt hoàn toàn ách xâm lược của thực dân Pháp trên đất nước ta và các nước trên bán đảo Đông Dương; bảo vệ và phát triển thành quả Cách mạng tháng Tám; tạo tiền đề vững chắc để đưa nhân dân ta tiến lên giành thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã làm tăng thêm niềm tự hào dân tộc, niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân một lòng, một dạ chiến đấu dưới lá cờ vẻ vang của Đảng vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Đây là thắng lợi của sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong suốt cuộc kháng chiến, nhất là ở những thời điểm có tính bước ngoặt quan trọng, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nắm vững lý luận khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin, phát động cuộc chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện, xây dựng và sử dụng lực lượng vũ trang Cách mạng làm nòng cốt; đánh địch bằng cả sức mạnh của thời đại, kết hợp chặt chẽ với kinh nghiệm truyền thống của dân tộc, của nhân loại; đánh địch bằng sức mình là chính, đồng thời tranh thủ tối đa sự ủng hộ mọi mặt của các nước xã hội chủ nghĩa và bè bạn khắp 5 châu; chủ động tạo nên sự chuyển hóa căn bản về thế và lực, chúng ta càng đánh càng mạnh và đẩy quân địch vào tình thế ngày càng khốn đốn, phải đầu hàng vô điều kiện…

 

          70 năm đã qua đội ngũ những Hội viên Cựu chiến binh (CCB) trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi tham gia kháng chiến chống Pháp, đặc biệt tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ còn rất ít (Hội viên CCB tham gia kháng chiến chống Pháp 97 đ/c; Hội viên CCB tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ 01 đ/c). Nay các đ/c đều đã tuổi cao, sức yếu (đều đã trên dưới 90 tuổi). Trong cuộc sống, các đ/c này vẫn luôn nêu tấm gương là những người công dân gương mẫu, là hình tượng sinh động cùng Hội CCB giáo dục hàng chục ngìn lượt thanh thiếu niên và học sinh trên địa bàn thành phố.

          Hưởng ứng tham gia ủng hộ theo lời kêu gọi của Uỷ bản Trung ương Mặt trận  Tổ quốc Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 70 chiến thắng Điện Biên Phủ, với nội dung “Triệu tấm lòng yêu thương - ngìn ngôi nhà hạnh phúc”, Hội CCB TP đã quyên góp nộp về tỉnh 22,3 triệu đồng nhằm hỗ trợ cho các CCB là chiến sĩ Điện Biên Phủ năm xưa có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Hiện nay, xu thế của thế giới là hòa bình, hợp tác và phát triển nhưng vẫn còn tiềm ẩn những nguy cơ bất ổn, diễn biến phức tạp… Trong bối cảnh hội nhập quốc tế diễn ra sâu rộng, mạnh mẽ, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, đã và đang đặt ra những yêu cầu mới và đứng trước không ít khó khăn, thách thức. Vì vậy, chúng ta càng phát huy tinh thần Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh.

            Kỷ niệm 70 năm ngày Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, là dịp chúng ta tiếp tục củng cố, xây dựng và phát huy các nhân tố sức mạnh nhằm bảo đảm thành công công cuộc xây dựng Tổ quốc Việt Nam XHCN vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đây là dịp phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, ý chí quyết chiến, quyết thắng để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta chung sức đồng lòng, gắn kết sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc với sức mạnh thời đại, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước, các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra; xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu hằng mong muốn./.

                                               

                                                                                                                                                 Nguyễn Đức Việt