Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

Những chuyển biến tích cực sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư (khoá XII)

07/08/2023 10:29    314

Qua 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư (khoá XII) về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới, nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành, của cộng đồng về vị trí, vai trò của phụ nữ và công tác phụ nữ trong tình hình mới có nhiều chuyển biến tích cực. Vai trò chủ thể của phụ nữ trong gia đình và xã hội ngày càng được nâng cao. Phụ nữ ngày càng thể hiện ý thức trách nhiệm công dân tự tin, chủ động tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội. Công tác phụ nữ và bình đẳng giới có nhiều tiến bộ và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Tổ chức Hội phụ nữ các cấp ngày càng được củng cố và phát triển; phát huy vai trò trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ; tạo điều kiện cho phụ nữ có nhiều cơ hội phát huy trí tuệ, thể hiện năng lực, góp phần quan trọng cùng địa phương thực hiện tốt các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ.

Hội LHPN thành phố thường xuyên phát động thực hiện các phong trào thi đua, Cuộc vận động như: “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Phụ nữ TP. Quảng Ngãi xây dựng đô thị văn minh, thân thiện”, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đẩy mạnh công tác truyền thông, chăm sóc sức khỏe sinh sản - Dân số kế hoạch hoá gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc… Toàn Thành phố có 93% hội viên phụ nữ được bồi dưỡng, cung cấp kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc; 70% hộ gia đình có con từ 0 - 16 tuổi được tập huấn, hướng dẫn kiến thức, phương pháp chăm sóc, nuôi dạy con. Đã nhân rộng, duy trì các mô hình CLB về tuyên truyền pháp luật, xây dựng gia đình hạnh phúc; hiện toàn thành phố duy trì 06 CLB “Phụ nữ với pháp luật”, 14 CLB “Gia đình hạnh phúc”, 03 CLB “Ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới” và 79 “Địa chỉ tin cậy”. Hội cơ sở đã tích cực tham gia công tác hòa giải ở cơ sở, hòa giải thành 650/891 vụ việc, mâu thuẫn liên quan đến các vấn đề về hôn nhân gia đình, đất đai, dân sự, mâu thuẫn xóm làng... góp phần hạn chế đơn thư khiếu kiện trong nhân dân, bảo vệ quyền lợi ích chính đáng cho phụ nữ, trẻ em.

Hình ảnh: Hội LHPN thành phố tổ chức Lễ bàn giao nhà cho phụ nữ nghèo

Đã chỉ đạo các cấp Hội thường xuyên tổ chức sôi nổi các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục - thể thao, xây dựng, nhân rộng các các mô hình thể dục - thể thao, văn nghệ. Hiện toàn thành phố có hơn 20 CLB dân vũ, CLB yoga, CLB phụ nữ khỏe đẹp, CLB cầu lông, CLB yêu ca hát... Qua đó đã tạo sân chơi lành mạnh, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho phụ nữ, xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thời đại mới có sức khỏe để thực hiện tốt trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước, góp phần thúc đẩy phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao tại địa phương ngày càng phát triển.

Việc hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, tạo việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững được thực hiện hiệu quả. Từ các nguồn ủy thác các ngân hàng, nguồn vốn tiết kiệm vì phụ nữ nghèo của thành phố đã hỗ trợ hàng trăm hội viên, phụ nữ nghèo, phụ nữ hoàn cảnh khó khăn có vốn sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình. Việc thành lập các mô hình kinh tế mới và duy trì tốt các mô hình phát triển kinh tế do phụ nữ làm chủ như Mô hình “Tổ hợp tác nấu đám tiệc”, “Tổ giúp việc theo giờ”, “Tổ liên kết sản xuất với tiêu dùng sạch”... đã tạo việc làm cho hơn 200 lao động nữ có thu nhập ổn định thường xuyên. Từ năm 2018 đến nay, các cấp Hội đã khảo sát và hỗ trợ 87 phương tiện sinh kế với số tiền 355 triệu đồng cho phụ nữ nghèo, phụ nữ khó khăn phát triển kinh tế.

Hình ảnh: Hội LHPN thành phố trao phương tiện sinh kế cho phụ nữ nghèo

Công tác cán bộ nữ luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm. Từ năm 2018 đến nay, có 2.675 lượt cán bộ, công chức nữ của thành phố và xã, phường được cử tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, LLCT, QLNN, chiếm tỷ lệ 85,73% trong tổng số cán bộ, công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng. Hội LHPN thành phố đã phối hợp Trung tâm chính trị thành phố tổ chức 02 lớp bồi dưỡng về công tác tuyên truyền miệng, công tác tôn giáo cho gần 300 cán bộ Hội; chủ động tổ chức 06 lớp tập huấn kiến thức, nghiệp vụ công tác Hội cho 654 lượt cán bộ Hội cơ sở, tại cơ sở tổ chức 65 lớp cho hơn 975 lượt Ban Chấp hành, chi hội trưởng tham gia. Công tác phát triển đảng viên nữ được quan tâm, 05 năm qua có 443 đảng viên nữ được kết nạp.

Các cấp Hội đã có những bước tiến trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; có nhiều sáng kiến, tập hợp, vận động các tầng lớp phụ nữ thi đua học tập, lao động, sản xuất, công tác; đồng thời chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ. Công tác xây dựng tổ chức Hội tiếp tục được củng cố và không ngừng phát triển, đội ngũ cán bộ Hội ngày càng trưởng thành, khẳng định được vai trò của phụ nữ trong việc tham gia công tác lãnh đạo và quản lý các cấp…

Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 21-CT/TW, các cấp Hội phụ nữ cần thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp như: Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân về vai trò của phụ nữ và công tác phụ nữ trong tình hình mới; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền đối với công tác phụ nữ; Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tiếp tục phát huy vai trò chủ động, tích cực, sáng tạo trong công tác tham mưu giúp cấp ủy Đảng về công tác phụ nữ, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên phụ nữ.

Bảo Vy