Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh giao ban định kỳ với các Hội đoàn thể nhận ủy thác

25/04/2024 17:09    97

Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi vừa tổ chức hội giao ban định kỳ với 4 tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cho vay vốn hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trong quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2024. Bà Nguyễn Thị Thùy Linh - Phó Giám đốc NHCSXH chi nhánh tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo hội Phụ nữ, hội Nông dân, hội Cựu chiến Binh, Thành đoàn.

 

          Trong quý I năm 2024, NHCSXH chi nhánh tỉnh đã phối hợp với các tổ chức hội nhận uỷ thác triển khai giải ngân cho 1.523 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay 59.793 triệu đồng, với 1.523 lượt hộ được vay vốn, tăng 18.170 triệu đồng so với năm 2023. Nâng tổng dư nợ ủy thác qua các Hội, đoàn thể đến 31/03/2024 đạt 538.333 triệu đồng, chiếm trên 99% tổng dư nợ; tăng 18.170 triệu đồng so với năm 2023, với 13.601 hộ dư nợ, thông qua 313 Tổ tiết kiệm và vay vốn, giảm 3 Tổ TK&VV so với năm 2023. Nguồn vốn vay ưu đãi được triển khai góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, an sinh xã hội trên địa bàn đồng thời giúp các tổ chức hội duy trì, gắn kết hội viên trong việc tổ chức các phong trào hội. Quý I, thu lãi cho vay ủy thác qua các Hội đoàn thể đạt 6.951 triệu đồng. Có 13.304 hộ, chiếm trên 97% số hộ dư nợ gửi tiền tiết kiệm và vay vốn đạt 27.915 triệu đồng, tăng 4.180 triệu đồng so với năm 2023.

          Kết quả giao dịch tại xã các tháng đầu năm đạt 91,62 điểm, xếp loại tốt, Trong đó, tỷ lệ giải ngân đạt 93,69%; Tỷ lệ thu nợ đạt 97,65%; Tỷ lệ thu lãi 102%. Có 2 đơn vị xếp loại khá là xã Nghĩa An và phường Trần Hưng Đạo, nguyên nhân là do tỷ lệ thu lãi, tỷ lệ thu nợ tại xã thấp và tỷ lệ nợ quá hạn cao.

          Công tác họp giao ban định kỳ giữa NHCSXH với các tổ chức Hội nhận uỷ thác được duy trì thực hiện thường xuyên và đảm bảo đúng quy định đối với cấp thành phố định kỳ 3 tháng/lần và cấp xã, phường định kỳ hàng tháng vào ngày giao dịch xã.

          Tại hội nghị giao ban định kỳ, các thành phần tham dự đã tập trung thảo luận, phân tích nguyên nhân tồn tại hạn chế trong hoạt động uỷ thác và đưa ra các giải pháp khắc phục từ đó thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm triển khai trong quý II: Tập trung nguồn lực đẩy mạnh công tác giải ngân, tăng trưởng dư nợ theo chỉ tiêu được giao năm 2024, kể cả nguồn vốn quay vòng, phấn đấu hoàn thành trên 90% kế hoạch tăng trưởng được giao.

          Tiếp tục đẩy mạnh công tác huy động vốn, tiền gửi tiết kiệm của các tổ chức cá nhân theo lãi suất thị trường tại 23 Điểm giao dịch xã và tại trụ sở NHCSXH tỉnh và nhận tiền gửi tiết kiệm qua Tổ TK&VV. Đồng thời phối hợp cùng NHCSXH tỉnh tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyền truyền về Chương trình “Huy động Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo” trên các kênh thông tin chính thống như báo, đài, các kênh truyền thông, chuyên mục của Hội đoàn thể và thông qua mạng xã hội như (Facebook, Zalo,...) đến các cấp, các ngành và nhân dân biết tham gia. Tổ chức họp giao ban, giao chỉ tiêu huy động tiền gửi tiết kiệm đến các Hội đoàn thể cấp xã, kỳ hạn gửi tối thiểu, điều kiện xét khen thưởng...., đảm bảo thiết thực hiệu quả, tạo cho khách hàng có thói quen gửi tiền tiết kiệm theo lãi suất thị trường tại NHCSXH một cách bền vững.