Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

Năm 2021 thành phố có Kế hoạch đầu tư công 374 tỷ đồng

20/01/2021

Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi khóa XI vừa ban hành Nghị quyết về quyết định kế hoạch đầu tư công năm 2021.

Theo đó, HĐND thành phố thống nhất kế hoạch đầu tư công năm 2021 trên địa bàn thành phố là 374 tỷ đồng, được phân bổ cụ thể: Đối với Nguồn vốn phân cấp của UBND tỉnh là 58,5 tỷ đồng, trong đó dự án trả nợ khối lượng là 36,9 tỷ đồng được phân bổ cho 33 dự án; Vốn đối ứng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 10,5 tỷ đồng được phân bổ cho 32 dự án và vốn phân bổ trả nợ quyết toán dự án hoàn thành là 11,1 tỷ đồng được phân bổ  sau khi quyết toán các dự án hoàn thành. Đối với nguồn vốn từ tiền sử dụng đất trong năm 2021 là 253 tỷ đồng được phân bổ cho 64 danh mục dự án chuyển tiếp. Bên cạnh đó nguồn thu tiền sử dụng đất của dự án Khu đô thị An Phú Sinh là 22,8 tỷ đồng được phân bổ vốn cho dự án đường Lê Thánh Tôn, đoạn từ đường Đinh Tiên Hoàng đến ngã tư Ba La theo nguồn vốn đã được UBND tỉnh phê duyệt. Riêng nguồn vốn UBND tỉnh hỗ trợ có mục tiêu là 39,7 tỷ đồng được HĐND thành phố thống nhất phân bổ để tiếp tục thực hiện đầu tư dự án Nâng cấp chỉnh trang đô thị thành phố Quảng Ngãi cụ thể là tuyến đường Hai Bà Trưng - đoạn từ Quang Trung đến đường Nguyễn Chí Thanh./.

Văn Đạo