Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

Mặt trận thành phố ký kết chương trình phối hợp với Ngân hành chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi

18/09/2023 16:29    80

Vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi tổ chức chương trình ký kết giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố với Ngân hàng Chính sách Xã hội Chi nhánh tỉnh về công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội; tuyên truyền về phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, hoạt động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp; kết quả thực hiện tín dụng chính sách xã hội, hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội.

Tuyên truyền sâu rộng các mô hình hiệu quả, cách làm hay trong công tác hỗ trợ người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội và nguồn hỗ trợ từ Quỹ “Vì người nghèo”, công tác tuyên truyền; triển khai các hoạt động giám sát và phản biện xã hội nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội; vận động các nguồn lực hỗ trợ người nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, bổ sung nguồn vốn cho tín dụng chính sách xã hội… Căn cứ vào nội dung ký kết, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố và Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh ban hành hướng dẫn Ủy ban MTTQ các cấp triển khai thực hiện. Thông qua chương trình phối hợp giúp huy động các nguồn lực cho Quỹ “Vì người nghèo” và bổ sung nguồn vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội. Qua đó, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Hình ảnh: Các đồng chí tham dự tại buổi ký kết giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố với Ngân hàng Chính sách Xã hội Chi nhánh tỉnh

Văn Đạo