Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM ĐỐI VỚI ĐẢNG ỦY VIÊN VÀ THỦ TRƯỞNG BAN CHQS THÀNH PHỐ GIỮA NHIỆM KỲ

04/07/2023 18:29    361

Vừa qua, Đảng ủy Quân sự thành phố Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với cán bộ giữ chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong Đảng bộ Quân sự thành phố.

Dự Hội nghị có đồng chí Đại tá Võ Tấn Tài, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh dự và chỉ đạo. ​Tại Hội nghị, đồng chí trung tá Phan Duy Khánh - Phó Bí thư Đảng bộ Quân sự thành phố đã quán triệt mục đích, yêu cầu và nguyên tắc của việc lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với cán bộ giữ chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong Đảng bộ. Theo đó, việc lấy tín nhiệm nhằm đánh giá chính xác, khách quan về phẩm chất, năng lực, sự tín nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đây là cơ sở để mỗi cá nhân được lấy phiếu tín nhiệm tự soi lại mình, tín nhiệm của mình đối với cơ quan, đơn vị để nghiêm túc rút kinh nghiệm và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo. ​Hội nghị đã nghe báo cáo kiểm điểm của các đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm; kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Quá trình lấy phiếu tín nhiệm diễn ra với tinh thần trách nhiệm cao, bảo đảm công tâm, khách quan, nghiêm túc, đúng quy trình. ​Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 06 đồng chí cán bộ lãnh đạo, chỉ huy đều đạt số phiếu tín nhiệm cao. ​​​

Hình ảnh: Lấy phiếu tín nhiệm tại Hội nghị

Anh Quốc