Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

Kinh tế thành phố Quảng Ngãi tiếp tục phát triển

13/10/2023 19:29    269

Vừa qua, Thành ủy Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị lần thứ 14 để đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chủ yếu 09 tháng qua và 03 tháng còn lại của năm 2023. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Bí thư Thành ủy Ngô Văn Trọng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy – Chủ tịch HĐND thành phố Trần Phước Hải, Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND thành phố Trà Thanh Danh đồng chủ trì hội nghị.

Thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, kinh tế của thành phố tiếp tục phát triển ổn định. 09 tháng qua, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn ước thực hiện hơn 32 ngàn tỷ đồng, đạt hơn 76% kế hoạch, tăng hơn 8,7% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện hơn 2.700 tỷ đồng, bằng 98,5% so với cùng kỳ năm 2022. Công tác an sinh xã hội được chỉ đạo thực hiện đảm bảo. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao diễn ra sôi nổi. Tình hình quốc phòng, an ninh được giữ vững. Trật tự an toàn xã hội ổn định. Công tác giao quân vượt chỉ tiêu. Lĩnh vực nội chính được tăng cường.

Trong công tác xây dựng Đảng, Thường trực, Ban Thường vụ Thành uỷ luôn quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo. Sâu sát, cụ thể đối với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đã chỉ đạo rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025. Huy động nguồn lực xã hội hóa, từng bước làm sạch, đẹp môi trường, trồng cây xanh tại bãi biển Mỹ Khê và một số khu vực công cộng. Xây dựng Đề án thí điểm tổ chức, quản lý tại bãi biển Mỹ Khê thuộc Khu du lịch Mỹ Khê. Phương án tổ chức thí điểm khu phố đi bộ; Đề án phát triển chiếu sáng đô thị; phương án thiết kế ý tưởng công trình chiếu sáng trang trí tại vườn hoa mini trước Bưu điện tỉnh... Vận động, huy động nguồn lực xã hội thực hiện lắp đặt camera phục vụ xây dựng nếp sống văn minh đô thị, giám sát an ninh trật tự, văn minh đô thị, đảm bảo an toàn giao thông. Tổ chức 04 cuộc đối thoại của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với Nhân dân. Nội dung đối thoại được lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm, hướng đến những vấn đề kinh tế - xã hội quan trọng của thành phố. Chỉ đạo đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thành lập các trang zalo, fangage, facebook… để tiếp nhận, trao đổi thông tin, động viên những cách làm hay, sáng tạo và lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời đối với các vấn đề phát sinh.

Hình ảnh: Các đồng chí tham dự tại Hội nghị 

Trong 03 tháng cuối của năm 2023, tiếp tục chỉ đạo rà soát, tổng hợp các nội dung công việc, nhiệm vụ còn chậm trễ, kéo dài, xác định rõ nguyên nhân đề ra giải pháp cụ thể. Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện phát triển kinh tế ban đêm tại một số khu vực, tuyến đường. Tập trung chỉ đạo bình ổn thị trường cuối năm 2023 và dịp Tết Nguyên đán năm 2024. Thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đảm bảo thu ngân sách nhà nước theo kế hoạch. Chủ động rà soát, đánh giá các yếu tố tác động đến nguồn thu, kịp thời điều chỉnh cân đối thu, chi ngân sách năm 2023. Chỉ đạo kiên quyết điều chuyển vốn đối với những dự án có tỷ lệ giải ngân thấp hoặc không có khả năng giải ngân sang dự án khác có khả năng giải ngân hết nguồn vốn trong năm. Tăng cường chỉ đạo thực hiện nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị.

Hình ảnh: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 05 năm thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị

Hình ảnh: Tặng hoa chúc mừng cho các đại biểu HĐND thành phố Quảng Ngãi là doanh nhân nhân Ngày doanh nhân Việt Nam 13/10

Dịp này, thành phố Quảng Ngãi đã khen thưởng cho 03 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 05 năm thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Tặng hoa chúc mừng cho các đại biểu HĐND thành phố Quảng Ngãi là doanh nhân nhân Ngày doanh nhân Việt Nam 13/10.

Văn Đạo