Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

Kinh tế thành phố Quảng Ngãi tăng trưởng 2,56%

16/12/2021

UBND thành phố Quảng Ngãi vừa tổng kết tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Trong năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã tác động mạnh và làm ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội thành phố cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của Nhân dân. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của UBND tỉnh và sự lãnh đạo của Thành ủy, UBND thành phố đã chủ động triển khai thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh, đồng thời tập trung chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong phát triển KT-XH, quốc phòng, an ninh thành phố theo kế hoạch đề ra đạt được những kết quả tích cực.

Kinh tế của thành phố có 11/17 chỉ tiêu đạt kế hoạch đề ra. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn thực hiện hơn 33.800 tỷ đồng, đạt 92,29% so với kế hoạch và tăng 3,52% so với cùng kỳ năm trước. Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 2,56% .Tổng thu NSNN trên địa bàn trong năm ước thực hiện hơn 2.476 tỷ đồng, đạt 63,03% dự toán tỉnh giao và 63% dự toán HĐND thành phố giao. Nguồn vốn đầu tư công dự kiến đến cuối năm nay giải ngân đạt 73,46% kế hoạch. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội hơn 4.500 tỷ đồng.

Theo đánh giá của UBND thành phố, bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế-xã hội của thành phố vẫn còn những tồn tại. Đó là, mặc dù tổng giá trị sản xuất tăng so với cùng kỳ nhưng sức tăng chưa thật sự ổn định, tiềm ẩn nhiều nguy cơ do đại dịch Covid-19. Sản xuất nông nghiệp tuy có phát triển nhưng thiếu ổn định do tác động của thời tiết, dịch bệnh và giá cả thị trường. Ngành chăn nuôi không được thuận lợi, dịch bệnh lở mồm long móng và viêm da nổi cục trên trâu, bò xảy ra tại một số địa phương. Tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, thi công hạ tầng các dự án, hoàn thiện hồ sơ để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đất còn chậm. Tình trạng ô nhiễm môi trường chưa được xử lý triệt để. Việc khai thác cát, sỏi lòng sông, xây dựng trái phép vẫn tồn tại, chưa phát hiện kịp thời và xử lý kiên quyết. Công tác thu gom xử lý rác thải còn bị động, rác thải ứ đọng trong khu dân cư và trên đường giao thông còn xảy ra. Tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng rất cao nếu không kịp thời thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả. Tình trạng quá tải học sinh ở một số trường tiểu học gây khó khăn trong công tác tuyển sinh đầu năm làm ảnh hưởng đến công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.  Tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến vấn đề đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng còn diễn biến phức tạp, kéo dài. Công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính có chuyển biến nhưng chưa thật sự mạnh mẽ...

Trong năm 2022, thành phố Quảng Ngãi sẽ tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các nội dung chỉ đạo của các cấp thẩm quyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Tập trung khắc phục, tháo gỡ khó khăn về sản xuất kinh doanh; hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Thành phố đề ra mục tiêu: tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 10,5% , trong đó: Dịch vụ tăng 11,86%; Công nghiệp - Xây dựng tăng 10,67%; Nông nghiệp tăng 2,95%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 4.670 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội dự kiến 6.000 tỷ đồng.  Tỷ lệ đô thị hóa đạt 50,4%.

Văn Đạo