Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

Huấn luyện dân quân cơ động

24/03/2023 07:29    375

Ban chỉ huy quân sự thành phố Quảng Ngãi tổ chức ra quân huấn luyện dân quân cơ động năm thứ 2 đến năm thứ 4 - đợt 1 năm 2023 cho 9 phường.

Trong đó, các chiến sĩ dân quân cơ động được tham gia học chính trị với các nội dung: Phổ biến về Luật Dân quân tự vệ năm 2019 và các văn bản thi hành; cách thức xây dựng văn bản, văn kiện diễn tập chiến đấu cấp xã; quan điểm của Đảng về đối tác, đối tượng của cách mạng Việt Nam; đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta hiện nay; công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện... Về quân sự, dân quân cơ động được huấn luyện về đội hình, đội ngũ; kỹ thuật cấp cứu và vận chuyển người bị thương trong chiến đấu phòng thủ xã, phường, kỹ, chiến thuật; cấu tạo một số vũ khí bộ binh... Chiến sĩ dân quân cơ động chấp hành tốt kỷ luật và các quy định, nhất là an toàn vệ sinh thực phẩm, sinh hoạt ngoài giờ, đảm bảo an toàn giao thông... Việc chấp hành tốt kỷ luật và các quy định sẽ được đánh giá, xếp loại vào kết quả huấn luyện.

Hình ảnh: DQCD tham gia nạo vét kênh mương cánh đồng Hóc Trong, Hóc Ngoài

Cũng trong đợt ra quân huấn luyện này, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Quảng Ngãi đã kết hợp thực hiện công tác dân vận huy động lực lượng chiến sĩ, dân quân cơ động nạo vét 1,5km kênh mương, khơi thông dòng chảy kênh mương tưới tiêu cánh đồng Hóc Trong – Hóc Ngoài tại tổ dân phố Quyết Thắng, phường Trương Quang Trọng. Việc nạo vét, khơi thông dòng chảy tạo thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp của người dân trên địa bàn. Đây là một trong các hoạt động dân vận của Ban Chỉ huy quân sự thành phố Quảng Ngãi, tạo mối đoàn kết, gắn bó mật thiết giữa lực lượng dân quân tự vệ với nhân dân.

Văn Đạo