Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

Họp Uỷ ban bầu cử thành phố Quảng Ngãi

25/02/2021 07:40    356

Chiều ngày 24/02/2021, tại phòng họp của UBND thành phố, đồng chí Hà Hoàng Việt Phương, Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử đã chủ trì cuộc họp của Uỷ ban bầu cử thành phố để triển khai một số nhiệm vụ thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Dự và chỉ đạo tại cuộc họp có đồng chí Nguyễn Cao Phúc, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ, Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử thành phố.

Theo báo cáo tại cuộc họp, đến nay, Uỷ ban bầu cử đã ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu HĐNDthành phố; Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trân Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ nhất; tổ chức hội nghị quán triệt hướng dẫn việc nộp hồ sơ ứng cử và tổ chức hội nghị cử tri giới thiệu người ứng cử. Uỷ ban bầu cử đã thông báo thành phần hồ sơ, thời gian, địa điểm nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND thành phố. Đối với 23 xã, phường cũng đã hoàn thành xong hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đảm bảo thời gian quy định.

 Sau khi nghe ý kiến tham gia, phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố nhấn mạnh: Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn thành phố, Ủy ban bầu cử thành phố tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung công việc theo kế hoạch, thời gian về công tác bầu cử theo đúng quy định. Cùng với đó, đồng chí yêu cầu các đồng chí Ủy viên Ủy ban bầu cử thành phố theo nhiệm vụ được phân công, chủ động tham mưu Ủy ban bầu cử triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố cũng nhấn mạnh đến công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình tổ chức bầu cử; công tác tuyên truyền, tổ chức bầu cử phải gắn với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới, bảo đảm cuộc bầu cử phải thực sự là ngày hội của toàn dân./.

Tấn Quang