Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

Hội nghị quán triệt, kiểm tra công tác chuẩn bị văn kiện, bồi dưỡng khung tập và phát động đợt thi đua trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) thành phố năm 2022

03/08/2022

Ngày 03/8, Thành phố Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị quán triệt, kiểm tra công tác chuẩn bị văn kiện, bồi dưỡng khung tập và phát động đợt thi đua trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) thành phố năm 2022.

Tại hội nghị này đồng chí Nguyễn Lâm, Phó Chủ tịch thường trực UBND, Phó Ban tổ chức diễn tập thành phố đã phát động thi đua trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập KVPT thành phố năm 2022. Đồng chí Trần Phước Hải, Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu chỉ đạo và nhấn mạnh: Để cuộc diễn tập đạt được yêu cầu và diễn ra theo đúng kế hoạch. Ban tổ chức diễn tập KVPT thành phố theo dõi, chỉ đạo, bồi dưỡng cho các ban, ngành, các cơ quan có liên quan hoàn chỉnh nội dung văn kiện và tổ chức luyện tập vận hành cơ chế theo đúng ý định; tổ chức huấn luyện và quay phim thực binh thiết quân luật, đảm bảo mục tiêu, yêu cầu đề ra; hoàn thiện việc bố trí thiết bị và bảo đảm cơ sở vật chất tại các khu vực diễn tập. Ban CHQS thành phố thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ LLVT, phát huy tính tự lực, tự cường, khắc phục mọi khó khăn. Phát huy tốt vai trò gương mẫu tiên phong của cán bộ chủ trì trong quản lý điều hành cũng như vai trò tham mưu đề xuất của từng ngành được phân công phụ trách. Nêu cao tinh thần đoàn kết, hỗ trợ giúp đỡ nhau quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập KVPT, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị./.

Anh Quốc