Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025

10/03/2021 11:08    287

Sáng ngày 09/03/2021 tại Hội trường của Nhà khách T50, Ban Thường vụ Thành uỷ đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và thông qua Chương trình hành động của Thành uỷ khoá XVI thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh.

Dự Hội nghị có các đồng chí Thành uỷ viên; Phó các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thành uỷ; Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ; các đồng chí Trưởng, Phó các phòng, ban, Mặt trận, các đoàn thể thành phố; Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông; Báo cáo viên Thành uỷ; các đồng chí nguyên Tỉnh uỷ viên, nguyên Bí thư, Phó Bí thư; Uỷ viên Ban Thường vụ  Thành uỷ và Thị uỷ (trước đây); nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND, nguyên chủ tịch Uỷ ban MTTQVN thành phố và Thị xã (trước đây) đã nghỉ hưu.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Thành uỷ - Nguyễn Cao Phúc cho rằng để Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 sớm đi vào cuộc sống thì các cấp ủy, tổ chức đảng phải thực hiện nghiêm túc việc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết; tổ chức tuyên truyền sâu rộng các nội dung cốt lõi của Nghị quyết trong toàn Đảng bộ và Nhân dân; xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, có tính thực tiễn, phù hợp với điều kiện thực tế và nhiệm vụ của từng địa phương, cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện đạt chất lượng và hiệu quả.

Tại hội nghị các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX; đánh giá, phân tích, làm rõ những kết quả nổi bật trên từng lĩnh vực trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020; làm rõ những hạn chế, yếu kém và bài học kinh nghiệm; mục tiêu, chỉ tiêu các nhiệm vụ đột phá, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Phước Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố cũng đã quán triệt, thông qua Chương trình hành động của Thành uỷ khoá XVI thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX được xây dựng bám sát chủ đề Đại hội, mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu và nhiệm vụ đột phá, trọng tâm để triển khai thực hiện./.   

Tấn Quang