Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

Hội LHPN thành phố triển khai Chương trình “Phụ nữ Quảng Ngãi san sẻ yêu thương - tải App MB Bank”

08/04/2022

Hội LHPN thành phố Quảng Ngãi vừa tổ chức họp trực báo đánh giá tình hình hoạt động của các cấp Hội trong quý I và triển khai một số nội dung trọng tâm thực hiện trong thời gian đến, đồng thời, phối hợp với Ngân hàng MBBank Chi nhánh Quảng Ngãi triển khai Chương trình “Phụ nữ Quảng Ngãi san sẻ yêu thương - tải App MB Bank”.

Tham dự chương trình, các Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN cơ sở được tập huấn các kiến thức cơ bản về sản phẩm App MBBank và các thao tác hướng dẫn tải/cài đặt/đăng nhập vào App MBBank; cung cấp tờ rơi, Poster để tuyên truyền, hướng dẫn cho hội viên phụ nữ trong các đợt sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt câu lạc bộ. Phấn đấu triển khai thực hiện từ nay đến 30/4/2022, có 100% các cơ sở Hội thuộc thành phố tham gia Chương trình và vận động hội viên, người dân thực hiện tải được 6.000 App MBBank theo đường link và mã QR code cố định. Thực hiện chương trình tải App MB Bank sẽ tạo sự đa dạng trong việc cung cấp các dịch vụ cũng như mang đến cho hội viên phụ nữ, người dân nhiều sự lựa chọn phù hợp, trải nghiệm mới và đáp ứng kịp thời những nhu cầu trong quá trình chuyển đổi số của các Ngân hàng càng diễn ra mạnh mẽ; đồng thời tạo nguồn Quỹ để thực hiện chương trình “San sẻ yêu thương” trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Hoài Hiền