Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

Hội Cựu Chiến binh phường Nghĩa Chánh tổ chức nói chuyện thời sự; tuyên truyền bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp

10/05/2021 17:42    264

Hội Cựu Chiến binh phường Nghĩa Chánh vừa phối hợp với Hội Cựu chiến binh thành phố Quảng Ngãi tổ chức hội nghị thông tin thời sự và tuyên truyền bầu cử Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp cho cán bộ, hội viên cựu ở phường.

Tại hội nghị, cán bộ, hội viên cựu chiến binh phường Nghĩa Chánh đã được thông tin nhanh về kết quả Đại hội lần thứ XIII của Đảng; ý nghĩa lịch sử 75 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam; tình hình chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch, nhất trước thời điểm chuẩn bị đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; diễn biến mới về tình hình trên biển Đông. Dịp này, cán bộ, hội viên cựu chiến binh phường Nghĩa Chánh còn được tuyên truyền về nội dung, mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.….Thông qua hội nghị, nhằm nâng cao hiểu biết cho cán bộ, hội viên cựu chiến binh về tình hình biển Đông; về vai trò, vị trí chiến lược của biển, đảo Việt Nam, nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo, cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá cuộc bầu cử của các thế lực thù địch; tích cực nghiên cứu, lựa chọn những người có đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân bầu vào cơ quan quyền lực nhà nước các cấp, thiết thực góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân. 

Thùy Trang