Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

Giải quyết hồ sơ đề nghị giao khu vực biển của Công ty CP Cảng tổng hợp Hòa Phát

21/11/2019 09:22    564

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo một số nội dung liên quan đến việc giải quyết hồ sơ đề nghị giao khu vực biển của Công ty Cổ phần Cảng tổng hợp Hòa Phát.

Theo đó, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi khẩn trương khảo sát, lập quy hoạch khu neo đậu tàu thuyền theo ý kiến tại Thông báo số 662-TB/TU ngày 12/8/2019 về việc kết luận tại buổi làm việc với Ban Quản lý về tình hình thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đối với các dự án lớn triển khai trong Khu kinh tế Dung Quất.

Trước mắt, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, UBND huyện Bình Sơn và Công ty Cổ phần Cảng tổng hợp Hòa Phát thống nhất vị trí neo đậu tàu thuyền tạm thời, đảm bảo được sự đồng thuận của người dân đối với vị trí neo đậu tạm thời này; tổ chức di dời toàn bộ tàu thuyền, các lồng bè nuôi trồng thủy sản ra khỏi khu neo đậu và luồng cảng của dự án bến cảng tổng hợp - container Hòa Phát Dung Quất.

Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh giao khu vực biển cho Công ty sau khi Công ty hoàn thiện, nộp hồ sơ đề nghị giao khu vực biển theo đúng trình tự, thủ tục quy định và các bên có liên quan đã thống nhất vị trí và di dời toàn bộ tàu thuyền vào khu neo đậu tạm thời.

UBND huyện Bình Sơn phối hợp Ban Quản lý, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  và các đơn vị có liên quan triển khai khảo sát vị trí, xây dựng Khu neo đậu tàu thuyền và dịch vụ hậu cần nghề cá, đảm bảo ổn định đời sống của ngư dân trong vùng, đảm bảo tạo sự đồng thuận của nhân dân trong vùng dự án. Chỉ đạo UBND xã Bình Thuận tuyên truyền cho người dân nắm rõ chủ trương chính sách của nhà nước, chủ động nắm bắt tình hình và báo cáo kịp thời cơ quan có thẩm quyền để giải quyết, tránh tình trạng khiếu nại, khiếu kiện tạo điểm nóng trên địa bàn.

Công ty Cổ phần Cảng tổng hợp Hòa Phát nghiêm túc triển khai đầy đủ các nội dung về giải pháp bảo vệ môi trường trong khai thác, sử dụng tài nguyên biển ở khu vực biển đề nghị giao theo Quyết định số 1665/QĐ-BTNMT ngày 04/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Bến cảng tổng hợp - Container Hòa Phát Dung Quất”; chủ động phối hợp với các sở, ban và địa phương, đơn vị có liên quan thống nhất vị trí neo đậu tàu thuyền tạm thời cho ngư dân trong vùng dự án, có phương án hỗ trợ phù hợp để đảm bảo cuộc sống của người dân được ổn định, tránh xảy ra các vấn đề tranh chấp khiếu kiện về sau; hoàn thiện hồ sơ đề nghị giao khu vực biển theo yêu cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường; chỉ được phép sử dụng khu vực biển để thi công xây dựng bến cảng tổng hợp - container Hòa Phát Dung Quất sau khi UBND tỉnh có quyết định giao khu vực biển cho Công ty.

Tin liên quan