Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

Giải ngân 5,5 tỷ đồng chương trình cho vay Giải quyết việc làm

04/05/2022

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhằm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Trong hai ngày 28 - 29/4, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Ngãi đã giải ngân 5,5 tỷ đồng chương trình cho vay Giải quyết việc làm, tạo việc làm ổn định cho 117 lao động; Cho vay nhà ở xã hội 01 hộ gia đình với số tiền 100 triệu đồng trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi.

Để nguồn vốn nhanh chóng được triển khai đến các đối tượng có nhu cầu, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương thông báo về các chương trình tín dụng cũng như khảo sát nhu cầu về nguồn vốn đối với các cá nhân, tổ chức trên địa bàn thành phố. Ngoài ra, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh còn tiến hành tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tín dụng chính sách đối với chương trình cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30-1-2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Huyền - NHCS