Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

Gần 50 tỷ đồng đầu tư dự án Chống sạt lở bờ Bắc Cửa Đại

14/09/2020

Nhằm chống sạt lở bờ biển phía Bắc cửa Đại thuộc xã Tịnh Khê, giảm bồi lấp cửa Đại, từng bước tạo thuận lợi cho tàu thuyền ra vào cửa sông, hạn chế thiệt hại về người và tài sản trong mùa mưa bão.

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có Quyết định cho chủ trương đầu tư dự án Chống sạt lở bờ Bắc Cửa Đại do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh làm chủ đầu tư, với tổng vốn gần 50 tỷ đồng. Theo đó, xây dựng đê giảm sóng, chắn cát dài khoảng 270m (nối tiếp vào tuyến đê của dự án Chống bồi lấp cửa Đại sông Trà Khúc đang thực hiện).

Văn Đạo