Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

Diễn đàn góp ý xây dựng Đảng, đấu tranh phòng, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

18/09/2020 16:04    219

Vừa qua, Ban Thường vụ Thành đoàn Quảng Ngãi đã tổ chức Diễn đàn góp ý xây dựng Đảng, đấu tranh phòng, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” cho các đồng chí cán bộ Đoàn. Diễn đàn góp phần tạo cơ hội để tuổi trẻ thảo luận, đề xuất các giải pháp; đồng thời bày tỏ kỳ vọng đối với Đảng trong năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tham gia diễn đàn, các đồng chí cán bộ Đoàn đã được bày tỏ quan điểm, ý kiến của cá nhân về đấu tranh phòng, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Mỗi cán bộ Đoàn phải tự giác rèn luyện, nâng cao khả năng “tự bảo vệ”, tăng cường “sức đề kháng” và “độ miễn dịch” trước mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và sự tác động từ mặt tiêu cực của cơ chế thị trường. Muốn vậy, bản thân mỗi cán bộ Đoàn phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng; thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, không sa vào chủ nghĩa cá nhân, có tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, Nhà nước và nhân dân; có tư duy sáng tạo, kiến thức vững vàng; phong cách làm việc khoa học, nói đi đôi với làm. Thông qua diễn đàn nhằm phát huy vai trò của tổ chức Đoàn thanh niên trong công tác xây dựng Đảng hiện nay, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tiền phong, gương mẫu và trách nhiệm trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp bộ đoàn, đoàn viên thanh niên trong đấu tranh, ngăn chặn suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

Dịp này, Ban Thường vụ Thành đoàn cũng triển khai kế hoạch học tập các bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên. Theo Kế hoạch, năm 2020, các cấp bộ Đoàn toàn thành phố sẽ tổ chức thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn về học tập các bài học lý luận chính trị, đảm bảo đến hết ngày 30.11.2020, 100% cán bộ, đoàn viên sẽ hoàn thành việc học tập.

Hoài Hiền