Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

BƯỚC CHẠY CHÀO XUÂN THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI NĂM 2024

26/12/2023 21:29    202

UBND thành phố Quảng Ngãi và Liên đoàn Điền kinh tỉnh Quảng Ngãi phối hợp tổ chức giải Việt dã “Bước chạy chào xuân thành phố Quảng Ngãi năm 2024”.

- Thời gian diễn ra sự kiện: Từ 04:00 đến 08:00 ngày 01/01/2024.

- Địa điểm xuất phát, đích và trao giải: Quảng trường đường Phạm Văn Đồng, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

- Cự ly: 6km - 10km - 21km (có hình ảnh minh họa).

 

 

VP