Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ THÀNH PHỐ TỔ CHỨC TRƯNG BÀY GIỚI THIỆU SÁCH

21/04/2022

Hưởng ứng ngày sách Việt Nam 21/4. Sáng ngày 20/4/2022, Ban CHQS thành phố Quảng Ngãi tổ chức trưng bày, giới thiệu sách hưởng ứng ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2022. Với sự tham gia đông đảo cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp của Ban CHQS thành phố.

Tại buổi trưng bày, giới thiệu sách, các cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp được tham quan, tìm hiểu và đọc các thể loại sách, tư liệu tại nơi trưng bày, với hơn 1.000 bản sách. Thông qua buổi trưng bày, giới thiệu sách đã mang đến ý nghĩa thiết thực, là sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần đặc biệt là văn hóa đọc; tôn vinh giá trị, khẳng định vai trò của sách trong học tập, rèn luyện, phát triển kỹ năng xã hội, hình thành những giá trị nhân văn cao đẹp, đồng thời đẩy mạnh phong trào đọc sách, khuyến khích và khơi dậy niềm đam mê đọc sách cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố./.

Anh Quốc