Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Quảng Ngãi triển khai nhiệm quý IV năm 2023

19/10/2023 09:29    268

Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Quảng Ngãi tổ chức phiên họp thường kỳ quý III để đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ quý IV/2023. Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Anh - Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Thị Thùy Linh – Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Quảng Ngãi, các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị, Chủ tịch UBND 23 xã, phường và đoàn thể ở thành phố...

Theo báo cáo tại cuộc họp, trong 9 tháng đầu năm 2023, Ngân hàng chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp cùng các hội, đoàn thể và UBND 23 xã, phường ở thành phố tiến hành thành lập, thẩm định hồ sơ các tổ tiết kiệm và vay vốn. Qua đó, đã giải ngân 96 tỷ 806 triệu đồng với 2.901 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn để đầu tư phát triển kinh tế, tạo việc làm. Doanh số cho vay tập trung chủ yếu các chương trình: Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, hộ cận nghèo cho vay Nhà ở xã hội. Các đơn vị có doanh số cho vay lớn là: phường Nghĩa Lộ, xã Nghĩa An, xã Nghĩa Dũng, phường Chánh Lộ, phường Trương Quang Trọng, phường Trần Phú, xã Nghĩa Hà... các đơn vị có doanh số cho vay thấp gồm: phường Nguyễn Nghiêm, xã Tịnh Thiện,  phường Trần Hưng Đạo, xã Tịnh Châu... 

Trong quý III và 9 tháng đầu năm 2023, Ban đại diện HĐQT ngân hàng chính sách xã hội thành phố đã chủ động xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023 và phân công các thành viên thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách tại cơ sở theo Kế hoạch đề ra. Theo đó: Đối với Ban đại diện HĐQT ngân hàng chính sách xã hội thành phố đã kiểm tra, giám sát được 19/23 xã, phường; 64 lượt Hội đoàn thể xã, phường; 59 lượt Tổ TK&VV và kiểm tra, đối chiếu trực tiếp 130 lượt hộ vay vốn, hoàn thành 100% Kế hoạch. Đối với thành viên Ban đại diện là Chủ tịch UBND các xã, phường đã thực hiện kiểm tra, giám sát được 23/23 xã, phường, 95 lượt tổ TK&VV và kiểm tra đối chiếu trực tiếp được 475 lượt hộ vay.

Hình ảnh: Tham gia ý kiến của các đại biểu tại Hội nghị

Đối với công tác nhận tiền gửi của tổ viên Tổ TK&VV, trong 9 tháng qua, ngân hàng chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh nhận tiền gửi tiết kiệm thông qua tổ TK&VV trên địa bàn thành phố đến 30/9/2023 là 25 tỷ 177 triệu đồng, giảm 2 tỷ 839 triệu đồng so với quý trước và tăng 980 triệu đồng so với năm 2022, với 12.873 hộ tham gia tiền gửi tiết kiệm, đạt 97% hộ tham gia.

Hoạt động giao dịch xã tiếp tục được thực hiện nghiêm túc và duy trì có hiệu quả, nề nếp, tạo điều kiện thuận lợi và tiết giảm chi phí xã hội, chi phí giao dịch cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Chất lượng hiệu quả công việc tại điểm giao dịch xã được nâng cao, thời gian giao dịch xã được rút ngắn và luôn đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản. Trong 9 tháng đầu năm 2023 đã tổ chức 211 phiên giao dịch, các chính sách cho vay mới được công khai đầy đủ kịp thời, đúng quy định, tổ chức nghiêm túc các cuộc họp giao ban tại điểm giao dịch xã, qua đó cán bộ tín dụng được phân công đứng cánh địa bàn đã truyền tải kịp thời những nội dung thông tin mới về chính sách tín dụng, nêu những tồn tại và khó khăn, đề xuất, kiến nghị và cùng phối hợp với Hội đoàn thể, tổ TK&VV tìm hướng xử lý khắc phục dứt điểm. Bình quân quý III năm 2023 chất lượng hoạt động giao dịch tại xã đạt trên 92 điểm. Trong đó tỷ lệ giải ngân 91,19%, tỷ lệ thu nợ gốc 67,07%, tỷ lệ thu lãi 99,01%, tỷ lệ tổ viên Tổ TK&VV tham gia gửi tiết kiệm 97%.

Trên cơ sở kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm, trong quý IV năm 2023 phấn đấu hoàn thành cơ bản chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao và nguồn vốn thu hồi, đảm bảo đến 30/11/2023 hoàn thành 100%, giữ vững và duy trì chất lượng tín dụng, tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,38%, có chất lượng tín dụng đạt loại tốt và trên 99,5 điểm, thu lãi đạt trên 100% lãi phải thu, huy động vốn hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao, công tác kiểm tra, giám sát của Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố và Hội đoàn thể thành phố, xã, phường hoàn thành 100%.

Hình ảnh: Phát biểu kết luận hội nghị Phó Chủ tịch UBND tthành phố Quảng Ngãi Nguyễn Văn Anh

Phát biểu kết luận hội nghị Phó Chủ tịch UBND tthành phố Quảng Ngãi Nguyễn Văn Anh đề nghị: Thành viên Ban đại diện HĐQT nêu cao vai trò của các thành viên Ban đại diện HĐQT, đặc biệt là các thành viên Ban đại diện HĐQT là Chủ tịch UBND cấp xã trong việc quản lý vốn tín dụng chính sách. Đồng chí đề nghị Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH thành phố thông báo phân bổ chỉ tiêu cho các địa phương, trong đó quan tâm chỉ tiêu hộ nghèo thu hồi vốn vay sử dụng sai mục đích, thay đổi phương pháp hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chỉ đạo cán bộ tín dụng phụ trách địa bàn nắm bắt diễn biến hoạt động tín dụng tại địa phương. Tích cực huy động nguồn vốn, giải ngân kịp thời cho đối tượng thụ hưởng. Tăng cường thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn và thực hiện các giải pháp xử lý nợ xấu. Nâng cao hiệu quả công tác nhận ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội, nắm chắc tình hình sử dụng vốn của các hộ vay. Đặc biệt, tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng nguồn vốn vay; tăng cường thông tin, tuyên truyền đến hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, chấp hành nghiêm việc trả nợ gốc và lãi theo quy định; lồng ghép với các chương trình, dự án để tư vấn, hướng dẫn xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh, cùng nhau hỗ trợ phát triển kinh tế giảm nghèo nhanh và bền vững.

Văn Đạo