Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

Ban Đại diện Hội Người cao tuổi thành phố tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội VI Hội Người cao tuổi Việt Nam

10/05/2022

Ban đại diện Hội Người cao tuổi thành phố Quảng Ngãi vừa tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội VI - Hội Người cao tuổi Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 và tập huấn nghiệp vụ công tác Hội Người cao tuổi thành phố năm 2022.

Dự Hội nghị có lãnh đạo Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh; lãnh đạo UBND thành phố, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, phòng, ban và trên 50 Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi các chi, tổ hội, xã, phường.

Tại hội nghị, Trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Quảng Ngãi đồng chí Phạm Thị Thu Trang đã thông tin những điểm mới, nội dung chính, định hướng trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi gặp mặt các đại biểu về dự Đại hội VI Hội Người cao tuổi Việt Nam; quán triệt, triển khai các nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội VI Hội Người cao tuổi Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội VI - Hội Người cao tuổi Việt Nam. Trong đó, tập trung vào 6 chỉ tiêu, 3 nhiệm vụ trọng tâm, 3 chương trình công tác lớn đã được Đại hội VI - Hội Người cao tuổi Việt Nam đề ra. Đồng thời, Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác hội năm 2022. Những vấn đề cơ bản về xây dựng tổ chức Hội người cao tuổi vững mạnh; Nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc người cao tuổi; Phát huy vai trò người cao tuổi tham gia xây dựng và bảo vệ tổ quốc; Hướng dẫn quản lý và sử dụng chân quỹ, hội phí, quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

Qua quán triệt, tập huấn giúp cán bộ, hội viên Người cao tuổi trên địa bàn thành phố nắm vững các chủ trương, nghị quyết của Hội và nghiệp vụ về công tác Hội người cao tuổi để vận dụng vào thực tiễn, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở hội ngày càng vững mạnh. 

Hoàng Doanh