Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố triển khai nhiệm vụ năm 2024

18/01/2024 09:29    219

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (HĐQT NHCSXH) thành phố Quảng Ngãi vừa tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi Nguyễn Văn Anh chủ trì hội trì. Dự hội nghị còn có đồng chí Đặng Quang Lâm – Phó Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh và các thành viên trong Ban đại diện hội đồng quản trị.

Năm 2023, Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi phối hợp cùng các tổ chức Hội, đoàn thể và UBND 23 xã, phường tổ chức thẩm định, xét duyệt hồ sơ của 4.629 hội để giải ngân cho vay 172 tỷ 878 triệu đồng. Tập trung ở một số chương trình chủ yếu: Cho vay hộ cận nghèo; Cho vay giải quyết việc làm; Cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; Cho vay hộ nghèo; Cho vay nhà ở xã hội. Cũng trong năm các tổ tiết kiệm và vay vốn, Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi thu nợ đạt 99 tỷ 799 triệu đồng. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng đến 31/12/2023 trên địa bàn thành phố đạt 521 tỷ 715 triệu đồng, với 17.749 hộ còn dư nợ, tăng 70 tỷ 378 triệu đồng so với năm 2022.

Hình ảnh: Tại Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã tích cực phối hợp với Hội đoàn thể, Ban giảm nghèo cấp xã, phường thực hiện nhiều giải pháp thu hồi nợ đến hạn, quá hạn và nợ khoanh, khống chế nợ quá hạn mới phát sinh; tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các Tổ đôn đốc thu hồi nợ khó đòi tại các địa bàn có nợ quá hạn cao, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, xử lý nợ rủi ro. Nhờ đó chất lượng tín dụng đã có sự chuyển biến tích cực. Đến ngày 31/12/2023, tổng dư nợ quá hạn và nợ khoanh 2 tỷ 673 triệu đồng, chiếm 0,51%/tổng dư nợ.

Bên cạnh đó, đến ngày 31/12/2023, số dư tiền gửi tiết kiệm tổ viên Tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn thành phố đạt 23 tỷ 735 triệu đồng, giảm trên 1 tỷ đồng so với năm 2022. Trong đó, Hội Nông dân có số dư tiền gửi tiết kiệm 5 tỷ 695 triệu đồng, Hội Phụ nữ có số dư 11 tỷ 581 triệu đồng, Hội Cựu chiến binh có số dư  3 tỷ 187 triệu đồng, Đoàn Thanh niên có số dư 3 tỷ 238 triệu đồng.

Năm 2023, kết quả triển khai chính sách tín dụng Nghị quyết số 11 của Chính phủ, Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã thực hiện giải ngân cho vay chương trình giải quyết việc làm là 1.493 lao động với 65 tỷ 400 triệu đồng; cho vay Nhà ở xã hội là 62 khách hàng với 22.641 triệu đồng; chương trình Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn mua máy tính, thiết bị phục vụ học trực tuyến là 61 hộ với số tiền 570 triệu đồng; cho vay đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 là 10 cơ sở với số tiền 518 triệu đồng.

Công tác kiểm tra, kiểm toán nội bộ... của NHCSXH được triển khai theo quy định; duy trì hoạt động giao dịch lưu động tại 23/23 xã, phường giúp cho các đối tượng chính sách được tiếp cận các nguồn vốn tín dụng ưu đãi của nhà nước kịp thời và đảm bảo an toàn.

Tại Hội nghị ngày, lãnh đạo UBND các xã, phường cũng đã nêu lên khó khăn trong việc cho các đối tượng chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương theo Quyết định số 22 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ.  

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH Thành phố Nguyễn Văn Anh chỉ đạo năm 2024, phấn đấu hoàn thành kế hoạch tăng trưởng dư nợ các chương trình tín dụng do ngân hàng cấp trên giao. Tích cực đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, giám sát chặt chẽ tình hình sử dụng vốn vay của các hộ vay vốn, phấn đấu duy trì tỷ lệ nợ quá hạn bằng không, thu lãi đạt 100% kế hoạch phải thu. Thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động Tổ Tiết kiệm và vay vốn, giải ngân nhanh chóng kịp thời chỉ tiêu nguồn vốn mới, đảm bảo hoàn thành sớm các chỉ tiêu kế hoạch được giao, không để lãng phí nguồn vốn. Tăng cường tập huấn, nâng cao nghiệp vụ trình độ cho cán bộ ngân hàng, Ban giảm nghèo, các cấp hội đoàn thể và các tổ TK&VV. Thực hiện tốt công tác truyền thông về hoạt động tín dụng chính sách.

Hình ảnh: Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH Thành phố Nguyễn Văn Anh phát biểu kết luận tại Hội nghị

Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH Thành phố Nguyễn Văn Anh đề nghị để hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn thành phố tiếp tục phát huy hiệu quả, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt Chỉ thị số 40 ngày 22/11/2014 và Kết luận số 06 ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn; giải ngân kịp thời các chương trình tín dụng chính sách cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác nhằm phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn thành phố.

Thời gian tới, các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp Nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách khác, trong đó có chính sách cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù theo Quyết định số 22 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với các đơn vị nhận ủy thác, Tổ TK&VV, hộ vay vốn. Chủ tịch UBND các xã, phường tiếp tục nêu cao vai trò trách nhiệm trong quản lý, giám sát việc sử dụng vốn tại địa phương; chủ động nắm bắt thông tin và phối hợp xử lý các trường hợp bị rủi ro; chỉ đạo rà soát xử lý hộ vay bỏ khỏi nơi cư trú. Phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội nhằm nâng cao chất lượng tín dụng, bình xét đối tượng vay vốn công khai, minh bạch. Chính quyền địa phương tạo điều kiện về cơ sở vật chất để công tác giao dịch xã đảm bảo an toàn, hiệu quả. Thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024 nhằm phát hiện, ngăn ngừa các tồn tại, sai sót trong quá trình tổ chức thực hiện. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, khắc phục những tồn tại, sai sót qua kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, nâng cao chất lượng hoạt động. Đẩy mạnh chuyển đổi số, phát huy các nguồn lực xây dựng chính sách an sinh xã hội, đảm bảo bền vững.

Văn Đạo