Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội thành phố sơ kết hoạt động quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2023

14/04/2023 07:29    521

Ban đại diện Hội đồng Quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thành phố Quảng Ngãi vừa tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động quý I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Anh - Phó Chủ tịch UBND thành phố - Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố và đồng chí Nguyễn Thị Thùy Linh – Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Quảng Ngãi đồng chủ trì hội nghị. Lãnh đạo các xã, phường, Trưởng các ban, ngành đoàn thể thành phố dự.

Trong quý I/2023, Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố đã bám sát nhiệm vụ được giao, tập trung chỉ đạo triển khai nhiều công việc trọng tâm, đạt hiệu quả thiết thực, hoạt động tín dụng chính sách tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân. Đến cuối tháng 3/2023, doanh số cho vay quý I đạt 29 tỷ 872 triệu đồng, với 961 lượt hộ được vay vốn, doanh số cho vay tập trung ở một số chương trình chủ yếu: Cho vay giải quyết việc làm 17 tỷ 687 triệu đồng, với 418 lượt khách hàng; Cho vay NS&VSMTNT 9 tỷ 810 triệu đồng, với 494 lượt khách hàng vay tương đương với 988 công trình nước sạch, công trình vệ sinh; Cho vay nhà ở xã hội 1 tỷ 215 triệu đồng với 5 lượt khách hàng;...

Doanh số thu nợ đạt 23 tỷ 530 triệu đồng. Các chương trình có số tiền thu nợ lớn như cho vay hộ Cận nghèo 10 tỷ 370 triệu đồng, NS&VSMTNT 4.792 triệu đồng, giải quyết việc làm 6 tỷ 508 triệu đồng,... Tổng dư nợ các chương trình tín dụng đến 31/03/2023 đạt 455 tỷ đồng, với 16.478 số hộ còn dư nợ, tăng 6 tỷ 250 triệu đồng so với năm 2022, tỷ lệ tăng trưởng 1,39%, hoàn thành 23,21% kế hoạch tăng trưởng giao năm 2023.

Cũng trong quý I năm 2023 việc triển khai chính sách tín dụng Nghị quyết số 11 của Chính phủ, Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã thực hiện giải ngân cho vay chương trình giải quyết việc làm 81 lao động với 3 tỷ 153 triệu đồng; cho vay Nhà ở xã hội là 5 khách hàng với 1 tỷ 215 triệu đồng. Đối với hỗ trợ lãi suất, chi nhánh NHCSXH tỉnh đã tham mưu UBND thành phố ban hành Văn bản về việc triển khai thực hiện Nghị  định số 36 năm 2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại NHCSXH.

Chất lượng tín dụng là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Song song với nhiệm vụ tăng trưởng dư nợ, công tác đôn đốc thu nợ đến hạn luôn được NHCSXH tỉnh chú trọng phối hợp thực hiện. Tuy nhiên, trong quý I vẫn còn những khó khăn nhất định như: Nợ quá hạn chiếm 0,70%/tổng dư nợ, phát sinh 741 triệu đồng (chủ yếu là nợ khoanh hết hạn khoanh 768 triệu đồng của Dự án thôn Đông Hòa, xã Tịnh Hòa đã lập hồ sơ đề nghị xử lý nợ rủi ro). Bên cạnh đó thì nguy cơ tiềm ẩn nợ quá hạn phát sinh tăng rất nhiều do nhiều nguyên nhân khác nhau như hộ vay không có ở địa phương; dịch bệnh, giá cả thị trường bấp bênh, một số hộ nghèo làm ăn không hiệu quả, chây ỳ… Công tác kiểm tra, giám sát của một số Hội đoàn thể cơ sở chưa đạt yêu cầu, chưa đảm bảo chất lượng; một số Hội chưa thực hiện tốt các nội dung công việc ủy thác. Hiện nay, nhu cầu vay vốn giải quyết việc làm của người dân trên địa bàn là rất lớn, tuy nhiên nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm được giao hàng năm rất hạn chế, chưa đáp ứng đủ nhu cầu của người dân.

Quý II năm 2023, Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố tăng cường công tác chỉ đạo điều hành, trọng tâm là chỉ đạo củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, phát huy tốt hiệu quả các nguồn vốn cho vay. Tập trung giải ngân hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch, đáp ứng nhu cầu vốn cho hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác kịp thời; tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, hạn chế nợ quá hạn phát sinh; chú trọng công tác thu nợ, thu lãi; tích cực huy động vốn, nhất là huy động tiền gửi của tổ viên Tổ TK&VV và huy động tiền gửi tiết kiệm tại Điểm giao dịch xã, phường. Đồng chí Nguyễn Văn Anh - Phó Chủ tịch UBND thành phố - Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố đề nghị: Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh tăng cường công tác huy động vốn của các tổ chức và cá nhân, đặc biệt huy động tiền gửi của tổ viên tổ TK&VV để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành kế hoạch giao năm 2023. Tiếp tục phối hợp với Chính quyền địa phương, Hội đoàn thể xây dựng giải pháp nâng cao chất lương tín dụng đối với đơn vị Tịnh Hòa có nợ quá hạn 4,04% xuống dưới 2% và phấn đấu giảm nợ quá hạn toàn thành phố xuống dưới 0,5%.

 Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng, chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động tại Điểm giao dịch xã; kiện toàn, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động Tổ TK&VV nhất là các Tổ TK&VV xếp loại trung bình, yếu kém, hoạt động không nhiệt tình; các tổ quá lớn tuổi; rà soát phân tích, đánh giá nợ quá hạn và thực hiện các phương án củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng tại các địa bàn có chất lượng thấp; thường xuyên phối hợp rà soát toàn bộ các khoản vay không có khả năng trả nợ và thuộc đối tượng xử lý nợ theo Quyết định số 08 ngày 11/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ để lập hồ sơ đề nghị xử lý kịp thời. Phối hợp chặt chẽ với Chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội và các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát nhận diện đúng đối tượng thụ hưởng để thực hiện giải ngân kịp thời ngay khi được phân giao kế hoạch thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết 11 của Chính phủ; nghiêm túc thực hiện quy trình cho vay, rà soát đảm bảo đúng và không bỏ sót đối tượng đủ điều kiện, có nhu cầu vay vốn, đồng thời không để xảy ra việc lợi dụng, trục lợi chính sách. Tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, giám sát và tự kiểm tra giám sát nhằm chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, tồn tại. Tiếp tục phối hợp với các Hội đoàn thể nhận ủy thác thực hiện rà soát đối chiếu phân loại nợ …

Đồng chí Nguyễn Văn Anh - Phó Chủ tịch UBND thành phố - Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố đề nghị các xã phường tăng cường chỉ đạo và kiểm tra giám sát các Hội cơ sở, bên cạnh đó đối với các đơn vị có nợ quá hạn có nguy cơ phát sinh nợ quá hạn tăng cao (Tịnh Hòa, Nghĩa Chánh, Nghĩa An…) có giải pháp đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, quá hạn, giảm nợ quá hạn xuống dưới 1% và tăng trưởng dư nợ.

Chỉ đạo Hội đoàn thể cấp xã, phường và Tổ TK&VV trực thuộc nghiêm túc thực hiện đầy đủ các nội dung công việc ủy thác đã ký với Chi nhánh NHCSXH tỉnh; Nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn, tham gia đầy đủ các cuộc họp giao ban tại xã; phường tiếp tục tuyên truyền hoạt động nhận tiền gửi của Tổ viên thông qua tổ TK&VV và thu lãi đạt chỉ tiêu kế hoạch lãi phải thu.

Văn Đạo