Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

160 tỷ đồng đầu tư dự án Nghĩa trang nhân dân thành phố

19/11/2021 08:29    837

Hình ảnh minh họa

Chủ tịch HĐND thành phố Quảng Ngãi khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 Trần Phước Hải vừa ký ban hành Nghị quyết số 181 về chủ trương đầu tư dự án Nghĩa trang nhân dân thành phố.

Theo đó, diện tích sử dụng đất khoảng 30 héc ta, đầu tư các hạng mục gồm: San nền, đường giao thông, thoát nước, xử lý nước thải, cây xanh, thảm cỏ, điện chiếu sáng và các hạng mục phụ trợ khác, tổng mức đầu tư dự án 160 tỷ đồng, kinh phí từ nguồn ngân sách thành phố. Địa điểm thực hiện dự án tại xã Tịnh Ấn Đông, thành phố Quảng Ngãi, thời gian thực hiện dự án không quá 4 năm, kể từ ngày ban hành Nghị quyết. Việc xây dựng khu nghĩa trang công viên văn hóa, văn minh, hiện đại, đảm bảo vệ sinh môi trường, tiết kiệm quỹ đất đáp ứng nhu cầu an táng của nhân dân, nhất là các xã phía đông thành phố.

Văn Đạo