Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

Đầu tư dự án bê tông xi măng tại một số tuyến đường trên địa bàn phường Trương Quang Trọng

09/06/2020

Vừa qua, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 1435/QĐ-UBND ngày 05/6/2020 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Bê tông xi măng các tuyến đường từ Nguyễn Văn Linh đi đường Trần Văn Trà và tuyến đường từ Quốc lộ 1A đi Nghĩa trang Vườn Đào.

Cụ thể tổng chiều dài của các tuyến được bê tông xi măng gần 2km và sẽ được đầu tư các hạng mục như: nền mặt đường, thoát nước và hệ thống an toàn giao thông. Mục tiêu đầu tư của Dự án nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc giao thông đi lại, hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại khu vực.

Dự án do Ban Quản lý đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thành phố làm chủ đầu tư, với tổng mức 14,5 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố, được thực hiện đầu tư trong năm 2020 và 2021.

Tấn Quang