Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

Đại hội Hội Cựu Công an nhân dân thành phố Quảng Ngãi lần thứ I

02/03/2024 11:29    312

Vừa qua, Công an thành phố Quảng Ngãi tổ chức Đại hội thành lập Hội Cựu Công an nhân dân thành phố, lần thứ I, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự đại hội có lãnh đạo Công an tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Trà Thanh Danh và 136 Đại biểu đại diện cho 560 hội viên trên toàn thành phố.

Đại hội đã thông qua Quyết định về việc thành lập Hội Cựu Công an nhân dân thành phố Quảng Ngãi; thông qua các nội dung trọng tâm của Hội Cựu Công an nhân dân thành phố, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội đã bầu 18 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Hội Cựu Công an nhân dân thành phố Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2023 - 2028; bầu 05 đồng chí vào Ban Thường vụ Hội Cựu Công an nhân dân thành phố, nhiệm kỳ 2023 - 2028.     

Hình ảnh: Chủ tịch UBND thành phố Trà Thanh Danh tại Đại hội 

Hình ảnh: Các Đại biểu tại Đại hội Hội Cựu Công an nhân dân thành phố Quảng Ngãi lần thứ I

Hình ảnh: Ban Chấp hành Hội Cựu Công an nhân dân thành phố Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Chúc mừng Đại hội thành công tốt đẹp, lãnh đạo Công an tỉnh và UBND thành phố yêu cầu mỗi cựu công an nhân dân thành phố phải nhận thức đúng, đầy đủ sự ra đời Hội Cựu Công an nhân dân; Ban lãnh đạo Hội chú trọng xây dựng lực lượng hội viên, phát huy có hiệu quả nguồn lực cán bộ Hội trong công tác giữ gìn, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn; quan tâm, chăm lo đời sống cho hội viên… Hội Cựu Công an nhân dân thành phố có vai trò quan trọng trong xây dựng, phát triển lực lượng Công an và trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội của thành phố. Hội Cựu Công an nhân dân thành phố nhanh chóng triển khai tốt công tác vận động, tập hợp hội viên, để từng bước phát triển tổ chức Hội; tăng cường động viên hội viên tích cực tham gia tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ động phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương, nhất là Hội Cựu chiến binh trong bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, củng cố xây dựng thế trận an ninh nhân dân, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Văn Đạo