Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 2508/UBND-XD V/v thông cáo báo chí việc tổ chức lực lượng thi hành Quyết định cưỡng chế bắt buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả số 480/QĐ-CCXP ngày 14/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đối với ông Nguyễn Nuôi 18-07-2022
2 3132/QĐ-UBND Quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Tạ Ngọc Phong và bà Bùi Thị Nữ, thường trú tổ 12, P Trần Hưng Đạo thuộc dự án Mở rộng Trường THPT Chuyên Lê Khiết 28-06-2022
3 3043/QĐ-UBND Quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Hà Như Kế (đã chết), vợ là bà Nguyễn Thị Toản (đã chết) người thừa kế đang quản lý sử dụng đất là ông Hà Như Tùng cùng với những người thừa kế gồm Hà Như Phương, Hà Như Chương, Hà Như Nguyên, Hà Thị Nguyệt, Hà Thị Sương, Hà Thị Dung (đã chết), các con: Nguyễn Thị Khánh Khánh, Nguyễn Công Khương, Nguyễn Thị Khánh Kha và một số người thừa kế khác chưa xác định (nếu có) để thực hiện dự án: Xây dựng Trụ sở Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi. 23-06-2022
4 3042/QĐ-UBND Quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Phạm Phú Nhất và Bà Huỳnh Thị Hạnh, thường trú phường Trần Hưng Đạo để thực hiện dự án xây dựng trụ sở Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi 23-06-2022
5 3041/QĐ-UBND Quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Trần Sửu (đã chết), người đại diện kê khai là ông Trần Văn Thái, hiện ông Trần Văn Tân đang tranh chấp, thường trú tại phường Trần Phú, để thực hiện dự án: Xây dựng Trụ sở Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi. 23-06-2022
6 3040/QĐ-UBND Quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Võ Văn Đạt và bà Phan Thị Thanh Thùy, thường trú phường Chánh Lộ để thực hiện dự án: Xây dựng Trụ sở Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi. 23-06-2022
7 2566/QĐ-UBND Quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Nguyễn Văn Thiện, công dân xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, để thực hiện dự án xây dựng Trụ sở Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi. 27-05-2022
8 2565/QĐ-UBND Quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với bà: Hồ Thị Trà My công dân phườngLê Hồng Phong, TP. Quảng Ngãi, để thực hiện dự án xây dựng Trụ sở Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi. 27-05-2022
9 2564/QĐ-UBND Quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với ông , bà: Huỳnh Văn Tám và bà Nguyễn Thị Thu Hồng, công dân Phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, để thực hiện dự án xây dựng Trụ sở Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi 27-05-2022
10 2563/QĐ-UBND Quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Nguyễn Tôn và bà Trần Thị Cúc, công dân phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, để thực hiện dự án : xây dựng Trụ sở Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi. 27-05-2022
11 2562/QĐ-UBND Quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Lê Cường, công dân phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, để thực hiện dự án : xây dựng Trụ sở Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi. 27-05-2022
12 2561/QĐ-UBND Quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với bà: Nguyễn Thị Kính, công dân phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, để thực hiện dự án : xây dựngTrụ sở Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi 27-05-2022
13 2300/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án xây dựng trụ sở Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, phường Trần Phú, Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi. 16-05-2022
14 10482/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án xây dựng trụ sở Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi (phương án đợt 1), phường Trần Phú, Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi. 27-12-2021