Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 281/BC-UBND Báo cáo tình hình ước thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 26-07-2022
2 280/BC-UBND Báo cáo tổng quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2021 26-07-2022
3 180/TTr-UBND Tờ trình dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023 thuộc nguồn vốn ngân sách thành phố 26-07-2022
4 179/TTr-UBND Tờ trình thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thuộc nguồn vốn ngân sách địa phương 26-07-2022
5 178/TTr-UBND Tờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư phía Nam đường Trần Văn Trà. 26-07-2022
6 177/TTr-UBND Tờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Khu đô thị - dịch vụ Mỹ Khê. 26-07-2022
7 176/TTr-UBND Tờ trình về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư, nâng cấp các Trường THCS trên địa bàn thành phố 26-07-2022
8 175/TTr-UBND Tờ trình về việc Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư, nâng cấp các Trường Tiểu học trên địa bàn thành phố 26-07-2022
9 174/TTr-UBND Tờ trình bãi bỏ Nghị quyết số 185/NQ-HĐND ngày 05/11/2021 của HĐND thành phố về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư quỹ đất sạch tại vị trí Hạ lưu đập dâng sông Trà Khúc, xã Tịnh An- xã Tịnh Long. 26-07-2022
10 173/TTr-UBND Tờ trình phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2021 26-07-2022
11 277/BC-UBND Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND thành phố tại kỳ họp thứ 6 ( Kỳ họp cuối năm 2021), HĐND thành phố khóa XII. 25-07-2022
12 06/GM-HĐND Giấy mời trực báo Thường trực HĐND thành phố với Thường trực HĐND các xã, phường 6 tháng đầu năm 2022. 06-07-2022
13 05/GM-HĐND Giấy mời dự kỳ họp thứ 8 ( kỳ họp chuyên đề), HĐND thành phố Quảng Ngãi khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. 20-06-2022
14 08/HĐND V/v chuẩn bị nội dung phục vụ kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. 06-06-2022
15 05/TB-HĐND Thông báo kết luận của Thường trực HĐND thành phố về đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án: trường Tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi. 06-06-2022
16 03/BC-HĐND Báo cáo hoạt động của HĐND thành phố trong những tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2022 20-05-2022
17 05/HĐND V/v tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri HĐND 02 cấp tỉnh, thành phố 20-04-2022
18 215/BC-BPC Báo cáo thẩm tra các Báo cáo của UBND thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố, Tòa án nhân dân thành phố, Chi cục thi hành án dân sự thành phố trình HĐND thành phố khóa XII tại kỳ họp thứ 6 24-12-2021
19 223/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra về Dự thảo Nghị quyết về Đề án nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố và xã, phường giai đoạn 2021 - 2025 24-12-2021
20 222/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về Đề án đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, quản lý điều hành của thành phố Quảng Ngãi, giai đoạn 2021 - 2025 24-12-2021
21 221/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra về dự thảo Nghị quyết về Đề án đầu tư và phát triển kết cấu hạ tầng đô thị giai đoạn 2021 - 2025 24-12-2021
22 218/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và dự thảo Nghị quyết về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2022 24-12-2021
23 219/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra về dự thảo Nghị quyết về giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thuộc nguồn vốn ngân sách địa phương 24-12-2021
24 217/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế năm 2022 24-12-2021
25 220/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2022 thuộc nguồn vốn ngân sách thành phố 24-12-2021
26 214/BC-BPC Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện các kết luận tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND thành phố trong năm 2020, 2021 21-12-2021
27 Báocáo Báo cáo tổng kết công tác hội thẩm năm 2021 của Đoàn Hội thẩm nhân dân thành phố Quảng Ngãi 21-12-2021
28 240/BC-MTTQ-BTT Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố Quảng Ngãi cuối năm 2021 21-12-2021
29 212/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực, các Ban của HĐND thành phố năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 21-12-2021
30 211/TTr-HĐND Tờ trình về kế hoạch tổ chức các kỳ họp trường lệ năm 2022 của HĐND thành phố Quảng Ngãi khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 21-12-2021