Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 01/QĐ-HĐND Triệu tập kỳ họp thứ 18 (kỳ họp chuyên đề), HĐND thành phố Quảng Ngãi khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 13-05-2024
2 19/GM-HĐND Giấy mời Dự kỳ họp thứ 12 HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 14-12-2022
3 19/GM-HĐND Giấy mời Dự kỳ họp thứ 12 HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 14-12-2022
4 24/NQ-HĐND Nghị quyết Về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh và dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi 25-11-2022
5 22/NQ-HĐND Nghị quết về chủ trương đầu tư dự án Xử lý thoát nước đường Quang Trung ( đoạn từ đường Nguyễn Nghiêm đền hồ điều hóa Bàu cả) và thoát nước đường Nguyễn Văn Linh (đoạn từ chợ Hàng Rượu đến mương Bàu Sắt) 25-11-2022
6 21/NQ-HĐND Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Lắp đặt hệ thống camera giám sát công cộng trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi. 25-11-2022
7 20/NQ-HĐND Nghị quyết về việc bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương năm 2022. 25-11-2022
8 01/2022/NQ-HĐND Nghị quyết về việc đề nghị bãi bỏ Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐND ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố về Đề án phát triển giáo dục thành phố Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025 25-11-2022
9 20/HĐND Về ý kiến của Thường trực HĐND thành phố liên quan nội dung đề xuất chủ trương đầu tư DA xử lý thoát nước đường Quang Trung và thoát nước đường Nguyễn Văn Linh 11-11-2022
10 14/TB-HĐND Thông báo lịch giám sát về hoạt động, công tác quản lý tài chính, sử dụng ngân sách tại một số đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố. 11-11-2022
11 18/NQ-HĐND Nghị quyết về cho ý kiến về danh mục, mức vốn bố trí cho từng công trình đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố 02-11-2022
12 09/QĐ-HĐND Quyết định thành lập đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Xã Hội HĐND TP giám sát việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính Phủ. 29-09-2022
13 09/GM-HĐND Giấy mời về việc thông qua nội dung, thời gian tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND 02 cấp tỉnh và thành phố 16-09-2022
14 281/BC-UBND Báo cáo tình hình ước thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 26-07-2022
15 280/BC-UBND Báo cáo tổng quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2021 26-07-2022
16 180/TTr-UBND Tờ trình dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023 thuộc nguồn vốn ngân sách thành phố 26-07-2022
17 179/TTr-UBND Tờ trình thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thuộc nguồn vốn ngân sách địa phương 26-07-2022
18 178/TTr-UBND Tờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư phía Nam đường Trần Văn Trà. 26-07-2022
19 177/TTr-UBND Tờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Khu đô thị - dịch vụ Mỹ Khê. 26-07-2022
20 176/TTr-UBND Tờ trình về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư, nâng cấp các Trường THCS trên địa bàn thành phố 26-07-2022
21 175/TTr-UBND Tờ trình về việc Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư, nâng cấp các Trường Tiểu học trên địa bàn thành phố 26-07-2022
22 174/TTr-UBND Tờ trình bãi bỏ Nghị quyết số 185/NQ-HĐND ngày 05/11/2021 của HĐND thành phố về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư quỹ đất sạch tại vị trí Hạ lưu đập dâng sông Trà Khúc, xã Tịnh An- xã Tịnh Long. 26-07-2022
23 173/TTr-UBND Tờ trình phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2021 26-07-2022
24 277/BC-UBND Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND thành phố tại kỳ họp thứ 6 ( Kỳ họp cuối năm 2021), HĐND thành phố khóa XII. 25-07-2022
25 06/GM-HĐND Giấy mời trực báo Thường trực HĐND thành phố với Thường trực HĐND các xã, phường 6 tháng đầu năm 2022. 06-07-2022
26 05/GM-HĐND Giấy mời dự kỳ họp thứ 8 ( kỳ họp chuyên đề), HĐND thành phố Quảng Ngãi khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. 20-06-2022
27 08/HĐND V/v chuẩn bị nội dung phục vụ kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. 06-06-2022
28 05/TB-HĐND Thông báo kết luận của Thường trực HĐND thành phố về đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án: trường Tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi. 06-06-2022
29 03/BC-HĐND Báo cáo hoạt động của HĐND thành phố trong những tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2022 20-05-2022
30 05/HĐND V/v tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri HĐND 02 cấp tỉnh, thành phố 20-04-2022