Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 139-CV/BTGTU V/v hưởng ứng, tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu "Biên cương Tổ quốc tôi" 14-10-2021
2 536-CV/BTGTU V/v tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em 01-06-2020
3 90-HD/BTGTU Hướng dẫn tuyên truyền, kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019) 02-12-2019
4 442-CV/BTGTU V/v học tập, quán triệt Kế hoạch số 125-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy 26-08-2019
5 437-CV/v Về việc gửi đề cương tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai 06-08-2019
6 84-HD/BTGTU Hướng dẫn công tác tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 6 tháng cuối năm 2019 26-06-2019
7 420/-CV/BTGTU V/v Triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2019 20-06-2019
8 419-CV/BTGTU V/v Hướng dẫn quyên truyền về phòng chống dịch tả lợn Châu Phi 18-06-2019
9 81-HD/BTGTU Hướng dẫn tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người (02/9/1969-02/9/2019) 18-06-2019
10 79-HD/BTGTU Hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề quý II với chủ đểm "Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở" 04-05-2019