Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 239/BC-UBND Báo cáo về bổ sung nội dung đề xuất phương án sử dụng số tăng thu và tiết kiệm chi ngân sách cấp thành phố năm 2023 tại Báo cáo số 190/BC-UBND ngày 03/5/2024 của UBND thành phố 28-05-2024
2 99/TB-HĐTĐ Kết quả thẩm định đơn giá đối với một số loại cây trồng (bổ sung) chưa có tên trong bảng giá quy định của UBND tỉnh tại Quyết định số 48/2023/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 để phục vụ lập phương án bồi thường dự án Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi, đoạn qua địa bàn thành phố Quảng Ngãi 28-05-2024
3 69/TTr-UBND Về việc xin phê duyệt đối tượng miễn, giảm đóng Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2024 cho các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài đóng trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi 28-05-2024
4 238/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với dự án trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi do Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư 28-05-2024
5 1380-CV/TU Về triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư 28-05-2024
6 527-BC/TU Tình hình công tác tháng 5/2024 và nhiệm vụ tháng 6/2024 28-05-2024
7 2012/UBND-TCD V/v trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Hoa và bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ 28-05-2024
8 2011/UBND-NC V/v trả lời đơn khiếu nại cho ông Bùi Đình Thành 28-05-2024
9 237/BC-UBND Việc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 6 tháng đầu năm 2024 27-05-2024
10 2000/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý đơn của ông Huỳnh Văn Ý 27-05-2024
11 68/TTr-UBND Xin ý kiến về việc thực hiện thủ tục thành lập 07 phường thuộc thành phố Quảng Ngãi vào năm 2025 (lần 2) 27-05-2024
12 627/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp Thành viên UBND thành phố vào ngày 24/5/2024 27-05-2024
13 67/TTr-UBND Về việc cho ý kiến đối với đồ án Quy hoạch chi tiết TL 1/500 Khu đô thị mới tại xã Tịnh Ấn Tây và phường Trương Quang Trọng 27-05-2024
14 66/TTr-UBND Về việc xin điều chỉnh thời gian thực hiện dự án:Đường Chu Văn An và khu dân cư (đoạn từ đường Ngô Sỹ Liên đến đường Hai Bà Trưng) 27-05-2024
15 1995/UBND-NC V/v xin gia hạn thời gian chấn chỉnh tình trạng chậm trễ trong phối hợp giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn 27-05-2024
16 96/KH-UBND Kế hoạch Tổ chức Hội nghị đánh giá một số chuyên đề công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian đến 27-05-2024
17 1999/UBND-TCD V/v xử lý đơn của ông Trần Vũ Ban 27-05-2024
18 1997/UBND-TCD V/v tham mưu đề xuất xử lý đơn của ông Nguyễn Bình 27-05-2024
19 97/TCTĐA06 Về việc triển khai thực hiện Thông báo số 204/TB-VPCP ngày 08/5/2024 của Văn phòng Chính phủ 27-05-2024
20 1971-KL/TU Về tổ chức Hội thảo Tập sách Lịch sử Đảng bộ thành phố Quảng Ngãi, giai đoạn 1930-2020 27-05-2024
21 393/QĐ-UBND Phê duyệt danh mục dự án thu hút đầu tư vào tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2024-2025 22-05-2024
22 1902/UBND-KT V/v góp ý lần 2 đối với dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 11/2014/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 21-05-2024
23 228/BC-UBND Báo cáo xin gia hạn thời gian thực hiện tổng hợp các nội dung kiến nghị của Nhân dân liên quan đến Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi 20-05-2024
24 621/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp bàn phương án thực hiện xử lý đối với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tứ Hưng liên quan đến việc bàn giao đất tại thực địa của Cửa hàng dịch vụ ăn uống Cầu Kênh và Tổ hợp sản xuất và kinh doanh thương mại dịch vụ Cầu Kênh, tại phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi 20-05-2024
25 63/TTr-UBND Về việc xin điều chỉnh thời gian thực hiện dự án:Khu dân cư phía Nam đườngHai Bà Trưng, thành phố Quảng Ngãi (giai đoạn 1) 20-05-2024
26 92/BC-BCĐ Kết quả thực hiện "tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2024 20-05-2024
27 132/BC-VP Về hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố trong thời gian qua và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến 20-05-2024
28 80/BTCD V/v chuyển đơn của Bà Huỳnh Thị Ánh Tuyết 20-05-2024
29 231/BC-UBND Tình hình triển khai thực hiện Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật 6 tháng đầu năm 2024 của thành phố Quảng Ngãi 20-05-2024
30 1888/UBND-VX V/v khẩn trương triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 20-05-2024