Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 214/KH-UBND Kế hoạch tổ chức lực lượng thi hành QĐ cưỡng chế ông Lê Quý 05-12-2023
2 657/GM-UBND UBND thành phố tổ chức thông qua Kế hoạch tổ chức lực lượng thi hành Quyết định số 215/QĐ-CCXP ngày 02/8/2023 của Chủ tịch UBND thành phố cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với trường hợp ông Phạm Anh Tuấn, tại: Tổ 3, phường Nghĩa Chánh . 04-12-2023
3 658/GM-UBND GM họp Hội đồng đánh giá sáng kiến để làm căn cứ xét công nhận các đề tài sáng kiến thành phố năm 2023 04-12-2023
4 656/GM-UBND Giấy mời đối thoại vụ ông Trần Hốt - Tịnh Khê. 04-12-2023
5 553/BC-UBND BÁO CÁO Kết quả thực hiện Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 28/7/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi 04-12-2023
6 552/BC-UBND BÁO CÁO Kết quả triển khai thực hiện Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi 04-12-2023
7 554/BC-UBND Báo cáo Kết quả triển khai công tác chuyển đổi số năm 2023 04-12-2023
8 559/BC-UBND Công tác bồi thường nhà nước năm 2023 04-12-2023
9 558/BC-UBND Báo cái về các nội dung về công tác quy hoạch đô thị từ ngày 01/10/2023 đến 01/12/2023 04-12-2023
10 555/BC-UBND Kết quả thực hiện chỉ số thành phần "Chi phí thời gian" năm 2023 của thành phố Quảng Ngãi 04-12-2023
11 4556/UBND-NC V/v khẩn trương xử lý vi phạm của ông Nguyễn Gia Nghĩa. 04-12-2023
12 4563/UBND-KT V/v khẩn trương thực hiện cấp Giấy chứng nhận sau khi thực hiện việc dồn điền,đổi thửa giai đoạn 2013-2020 04-12-2023
13 4558/UBND-NC V/v cung cấp thông tin liên quan đến vụ án dân sự giữa nguyên đơn là bà Bùi Thị Xuân Hồi và bị đơn là ông Bùi Tập 04-12-2023
14 4582/UBND-KT V/v rà soát, thống kê, xác định cụ thể các giấy tờ, tài liệu phải thực hiện số hóa đối với từng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã về lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT 04-12-2023
15 4552/UBND-KT V/v báo cáo công trình đầu tư từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nhưng không sử dụng giai đoạn 2016 - 2020 và giai đoạn 2021 - 2025 04-12-2023
16 4532/UBND-NC V/v nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng 04-12-2023
17 4581/UBND-KT V/v báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 04-12-2023
18 4589/UBND-XD V/v phối hợp tổ chức các sự kiện "Lễ Công bố Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Khởi công dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi; Lễ kỷ niệm 10 năm VSIP Quảng Ngãi" 04-12-2023
19 4570/UBND-XD V/v khẩn trương tham mưu các nội dung liên quan đến đến xử lý tài sản công tại Khu tái định cư Đồng Lớn, thôn Trung Vĩnh, xã Tịnh Hòa 04-12-2023
20 4551/UBND-NC V/v rà soát, trả lời các nội dung công dân đăng ký đối thoại với Chủ tịch UBND thành phố về công tác BT, GPMB các dự án trên địa bàn thành phố 04-12-2023
21 4559/UBND-TCD V/v xử lý đơn của bà Trương Thị Phương 04-12-2023
22 4560/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý kiến nghị của UBND xã Tịnh Hòa liên quan đến việc thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng Hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn Minh Quang, xã Tịnh Hòa 04-12-2023
23 4564/UBND-NC V/v giới thiệu cán bộ tham gia và góp ý dự thảo Quyết định thành lập Ban Tổ chức, Ban nội dung, các tiểu ban bảo đảm Đại hội Thi đua Quyết Thắng LLVT tỉnh giai đoạn 2019-2024 04-12-2023
24 28/TB-HĐTD TB kết quả phúc khảo môn Nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2), kỳ tuyển dụng giáo viên thành phố Quảng Ngãi năm 2023 04-12-2023
25 4578/UBND-VX V/v chuẩn bị nội dung phục vụ công tác giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 (đợt 2) 04-12-2023
26 4580/UBND-NC CV gửi kết quả điểm chấm phúc khảo vòng 2, kỳ tuyển dụng giáo viên năm 2023 (Sơn Tịnh) 04-12-2023
27 4579/UBND-NC CV gửi kết quả điểm chấm phúc khảo vòng 2, kỳ tuyển dụng giáo viên năm 2023 (Lý Sơn) 04-12-2023
28 4573/UBND-TH V/v xin phép vắng mặt và ủy quyền tham dự phiên Khai mạc Kỳ họp thứ 20 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023), HĐND tỉnh Quảng Ngãi 04-12-2023
29 4586/UBND-TCD V/v thông tin kết quả giải quyết nội dung đơn của ông Võ Duy Khánh cùng một số hộ dân ở Khu đô thị An Phú Sinh, thành phố Quảng Ngãi 04-12-2023
30 4572/UBND-NC V/v thống nhất việc Chủ tịch UBND xã Nghĩa Dũng đi điều trị bệnh thành phố Hồ Chí Minh 04-12-2023