Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án khu dân cư Nam Nguyễn Trãi kết hợp chỉnh trang đô thị thành phố Quảng Ngãi

Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án khu dân cư Nam Nguyễn Trãi kết hợp chỉnh trang đô thị thành phố Quảng Ngãi

15:36 15/05/2020

Ngày 14/5/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 317/QĐ-UBND điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án khu dân cư Nam Nguyễn Trãi kết hợp chỉnh trang đô thị thành phố Quảng Ngãi (Dự án).

Đầu tư dự án nâng cấp tuyến đường Nguyễn Nghiêm

Đầu tư dự án nâng cấp tuyến đường Nguyễn Nghiêm

10:52 11/04/2020

Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi – Phạm Tấn Hoàng vừa ký, ban hành Quyết định số 855/QĐ-UBND ngày 07/4/2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp tuyến đường Nguyễn Nghiêm (đoạn từ đường Nguyễn Du đến đường Quang Trung).