Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 1009/TB-UBND Tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở mần non, phổ thông công lập thuộc UBND thành phố năm 2022 theo chính sách thu hút tại Nghị định số 140/2017/NĐ-Cp ngày 05/12/2017 của Chính phủ 20-07-2022
2 3667/QĐ-UBND Về việc ban hành Kế hoạch tôt chức tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập thuộc UBND thành phố Quảng Ngãi năm 2022 19-07-2022
3 888/TB-UBND Tuyển dụng công chức hành chính thành phố Quảng Ngãi năm 2022 01-06-2022
4 89/KH-UBND Kế hoạch tiếp nhận giáo viên, nhân viên từ UBND các huyện, thị xã thuộc tỉnh Quảng Ngãi và ngoài tỉnh về công tác tại các trường học thuộc UBND thành phố. 21-04-2022
5 41-TB/TCNV Thông báo trao quyết định tuyển dụng giáo viên, kỳ tuyển dụng giáo viên thành phố Quảng Ngãi năm 2021 01-04-2022
6 29/TB-UBND Thông báo kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng đối với thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục, mầm non, phổ thông công lập thuộc UBND thành phố năm 2021 23-02-2022
7 543/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển, kỳ tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục, mầm non, phổ thông công lập thuộc UBND thành phố năm 2021. 22-02-2022
8 542/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt kết quả kỳ thi tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục, mầm non, phổ thông công lập thuộc UBND thành phố năm 2021. 22-02-2022
9 27/TB-HĐTD Thông báo kết quả phúc khảo môn Nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2), kỳ tuyển dụng giáo viên thành phố Quảng Ngãi năm 2021 18-02-2022
10 22/TB-HĐTD Thông báo kết quả điểm thi môn Nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) Kỳ tuyển dụng giáo viên cho các trường Mầm non, phổng thông công lập thuộc UBND thành phố Quảng Ngãi năm 2021 24-01-2022
11 17/NQ-HĐTD Nội quy kỳ tuyển dụng giáo viên cho các trường mầm non, phổ thông công lập thuộc UBND thành phố Quảng Ngãi năm 2021 12-01-2022
12 Quychế Quy chế kỳ tuyển dụng giáo viên năm 2021 thành phố Quảng Ngãi (thi vòng 2) 12-01-2022
13 07/TB-HĐTD Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 kỳ thi tuyển giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập thuộc UBND thành phố Quảng Ngãi năm 2021 31-12-2021
14 10768/QĐ-UBND Quyết định công nhân danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập thuộc UBND thành phố Quảng Ngãi năm 2021 30-12-2021
15 05/TB-HĐTD Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập thuộc UBND thành phố Quảng Ngãi năm 2021 30-12-2021
16 276/TB-UBND Về việc điều chỉnh thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển trong kỳ tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc UBND TP năm 2021 02-06-2021
17 717/SGDĐT-TTCB V/v thông báo tài liệu hướng dẫn ôn tập tuyển dụng giáo viên năm 2021 cho các cấp học: mầm nôn, tiểu học, THCS, THPT 20-05-2021
18 193/TB-UBND Thông báo về việc tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập thuộc UBND thành phố Quảng Ngãi năm 2021 29-04-2021
19 1768/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập thuộc UBND thành phố Quảng Ngãi năm 2021 29-04-2021
20 5243/UBND Về việc thanh toán kinh phí ra đề thi, vật tư, văn phòng phẩm kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2019 30-09-2019
21 90-TB/TCNV Thông báo trao Quyết định tuyển dụng giáo viên, kỳ thi tuyển giáo viên thành phố Quảng Ngãi năm 2019 27-09-2019
22 4971/UBND V/v gửi kết quả thi, kỳ thi tuyển giáo viên năm 2019 16-09-2019
23 3780/TB-UBND Thông báo nộp hồ sơ thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển giáo viên tỉnh Quảng Ngãi năm 2019 16-09-2019
24 5948/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển tại kỳ thi tuyển giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập thuộc UBND thành phố Quảng Ngãi năm 2019 16-09-2019
25 5943/QĐ-UBND Quyết định công nhân kết quả điểm thi chính thức, kỳ thi tuyển giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập thuộc UBND thành phố Quảng Ngãi năm 2019 16-09-2019
26 25/TB-HĐTT Thông báo kết quả phúc khảo môn Nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2), Kỳ thi tuyển giáo viên thành phố Quảng Ngãi năm 2019 10-09-2019
27 22/TB-HĐTT Thông báo kết quả điểm thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) của các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển giáo viên năm 2019 tại Hội đồng thi tuyển giáo viên thành phố Quảng Ngãi 22-08-2019
28 23/HĐTT V/v gửi kết quả thi ghép vòng 1, kỳ thi tuyển giáo viên năm 2019 22-08-2019
29 1-QC/UBND Quy chế Kỳ thi tuyển dụng giáo viên năm 2019 (thi vòng 2) 10-08-2019
30 17/TB-HĐTT Thông báo triệu tập thí sinh nhận giấy báo dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển giáo viên cho các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập thuộc UBND thành phố Quảng Ngãi năm 2019 07-08-2019