Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 28/TB-HĐTD TB kết quả phúc khảo môn Nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2), kỳ tuyển dụng giáo viên thành phố Quảng Ngãi năm 2023 04-12-2023
2 4208/UBND-NC CV gửi kết quả điểm thi vòng 2, kỳ tuyển dụng giáo viên năm 2023 (Lý Sơn) 07-11-2023
3 24/TB-HĐTD Thông báo kết quả điểm thi môn Nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) Kỳ tuyển dụng giáo viên cho các trường mầm non, phổ thông công lập thuộc UBND thành phố Quảng Ngãi năm 2023 06-11-2023
4 4207/UBND-NC gửi kết quả điểm thi vòng 2, kỳ tuyển dụng giáo viên năm 2023 SƠN TỊNH 06-11-2023
5 13/NQ-HĐTD Nội quy kỳ tuyển dụng giáo viên cho các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập thuộc UBND thành phố Quảng Ngãi năm 2023 26-10-2023
6 3924/UBND-NC V/v đăng ký số lượng đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ tuyển dụng giáo viên năm 2023 17-10-2023
7 08/TB-HĐTD Thông báo thí sinh không đủ điều kiện dự tuyển vòng 02 kỳ tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập thuộc UBND thành phố Quảng Ngãi năm 2023 17-10-2023
8 10/TB-HĐTD Thông báo về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 02 kỳ thi tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập thuộc UBND thành phố Quảng Ngãi năm 2023 17-10-2023
9 09/TĐTD Về việc nộp lệ phí kỳ tuyển dụng giáo viên năm 2023 17-10-2023
10 07/TB-HĐTD Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập thuộc UBND thành phố Quảng Ngãi năm 2023 17-10-2023
11 1518/TB-UBND Tiếp nhận công chức cấp xã đến công tác tại UBND xã, phường trên địa bàn thành phố (đợt 3) 02-10-2023
12 1175/TB-UBND Thông báo tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập thuộc UBND thành phố năm 2023 30-08-2023
13 1174/TB-UBND Thông báo về tài liệu hướng dẫn ôn tập tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập thuộc UBND thành phố Quảng Ngãi năm 2023 29-08-2023
14 1754/SGDĐT-TCCB Về việc thông báo tài liệu hướng dẫn ôn tập kỳ tuyển dụng giáo viên năm 2023 24-08-2023
15 1083/TB-UBND Tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập thuộc UBND thành phố năm 2023 theo chính sách thu hút tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ 11-07-2023
16 3166/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập thuộc UBND thành phố Quảng Ngãi năm 2023 10-07-2023
17 18/TB-UBND Về việc nhận quyết định tuyển dụng viên chức, Kỳ tuyển dụng giáo viên làm việc tại các trường mầm non, phổ thông công lập thuộc UBND thành phố Quảng Ngãi năm 2022 30-01-2023
18 23/TB-HĐTD Thông báo kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng đối với thí sinh trúng tuyển Kỳ tuyển dụng giáo viên làm việc tại các trường mầm non, phổ thông công lập thuộc UBND thành phố Quảng Ngãi năm 2022 19-12-2022
19 7854/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển, kỳ tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập thuộc UBND thành phố Quảng Ngãi năm 2022 16-12-2022
20 7844/QĐ-UBND Quyết định về việc công nhận kết quả kỳ tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập thuộc UBND thành phố Quảng Ngãi năm 2022 15-12-2022
21 21/TB-HĐTD Kết quả phúc khảo môn Nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2), kỳ tuyển dụng giáo viên thành phố Quảng Ngãi năm 2022 02-12-2022
22 18/TB-HĐTD Thông báo kết quả điểm thi môn Nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) Kỳ tuyển dụng giáo viên cho các trường mầm non, phổ thông công lập thuộc UBND thành phố Quảng Ngãi năm 2022 11-11-2022
23 6123/QĐ-UBND Về việc danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập thuộc UBND thành phố Quảng Ngãi năm 2022 24-10-2022
24 06/TB-HDTD Về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập thuộc UBND thành phố Quảng Ngãi năm 2022 24-10-2022
25 05/TB-HDTD Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập thuộc UBND thành phố Quảng Ngãi năm 2022 24-10-2022
26 03/HĐ Về việc nộp lệ phí kỳ tuyển dụng giáo viên năm 2022 17-10-2022
27 1616/SGDĐT-TCCB V/v thông báo tài liệu hướng dẫn ôn tập tuyển dụng giáo viên năm 2022 cho các cấp học: mầm non, tiểu học, THCS, THPT 19-09-2022
28 1247/TB-UBND Tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập thuộc UBND thành phố năm 2022 07-09-2022
29 1009/TB-UBND Tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở mần non, phổ thông công lập thuộc UBND thành phố năm 2022 theo chính sách thu hút tại Nghị định số 140/2017/NĐ-Cp ngày 05/12/2017 của Chính phủ 20-07-2022
30 3667/QĐ-UBND Về việc ban hành Kế hoạch tôt chức tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập thuộc UBND thành phố Quảng Ngãi năm 2022 19-07-2022