Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 683/TB-UBND Thông báo hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng đối với thí sinh trúng tuyển tại kỳ tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập thuộc UBND thành phố Quảng Ngãi năm 2023 09-07-2024
2 675/TB-UBND Thông báo về việc tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã thuộc UBND thành phố Quảng Ngãi năm 2024 03-07-2024
3 663/TB-UBND Thông báo Tiếp nhận công chức cấp xã đến công tác tại UBND xã, phường trên địa bàn Thành phố Quảng Ngãi (đợt 01) 27-06-2024
4 440/TB-UBND Thông báo về việc hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng đối với thí sinh có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề so với người trúng tuyển đã bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển tại kỳ tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập thuộc UBND thành phố Quảng Ngãi năm 2023 20-02-2024
5 399/QĐ-UBND Quyết định hủy kết quả trúng tuyển đối với thí sinh trúng tuyển không hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng kỳ tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập thuộc UBND thành phố Quảng Ngãi năm 2023 05-02-2024
6 427/TB-UBND Thông báo nhận Quyết định tuyển dụng giáo viên năm 2023 01-02-2024
7 7341/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập thuộc UBND thành phố Quảng Ngãi năm 2023 21-12-2023
8 31/TB-HĐTD Thông báo Kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng đối với thí sinh trúng tuyển Kỳ tuyển dụng giáo viên làm việc tại các trường mầm non, phổ thông công lập thuộc UBND thành phố Quảng Ngãi năm 2023 21-12-2023
9 7324/QĐ-UBND Quyết định công nhận kết quả kỳ tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập thuộc UBND thành phố Quảng Ngãi năm 2023 20-12-2023
10 28/TB-HĐTD TB kết quả phúc khảo môn Nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2), kỳ tuyển dụng giáo viên thành phố Quảng Ngãi năm 2023 04-12-2023
11 4208/UBND-NC CV gửi kết quả điểm thi vòng 2, kỳ tuyển dụng giáo viên năm 2023 (Lý Sơn) 07-11-2023
12 24/TB-HĐTD Thông báo kết quả điểm thi môn Nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) Kỳ tuyển dụng giáo viên cho các trường mầm non, phổ thông công lập thuộc UBND thành phố Quảng Ngãi năm 2023 06-11-2023
13 4207/UBND-NC gửi kết quả điểm thi vòng 2, kỳ tuyển dụng giáo viên năm 2023 SƠN TỊNH 06-11-2023
14 13/NQ-HĐTD Nội quy kỳ tuyển dụng giáo viên cho các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập thuộc UBND thành phố Quảng Ngãi năm 2023 26-10-2023
15 3924/UBND-NC V/v đăng ký số lượng đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ tuyển dụng giáo viên năm 2023 17-10-2023
16 08/TB-HĐTD Thông báo thí sinh không đủ điều kiện dự tuyển vòng 02 kỳ tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập thuộc UBND thành phố Quảng Ngãi năm 2023 17-10-2023
17 10/TB-HĐTD Thông báo về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 02 kỳ thi tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập thuộc UBND thành phố Quảng Ngãi năm 2023 17-10-2023
18 09/TĐTD Về việc nộp lệ phí kỳ tuyển dụng giáo viên năm 2023 17-10-2023
19 07/TB-HĐTD Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập thuộc UBND thành phố Quảng Ngãi năm 2023 17-10-2023
20 1518/TB-UBND Tiếp nhận công chức cấp xã đến công tác tại UBND xã, phường trên địa bàn thành phố (đợt 3) 02-10-2023
21 1175/TB-UBND Thông báo tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập thuộc UBND thành phố năm 2023 30-08-2023
22 1174/TB-UBND Thông báo về tài liệu hướng dẫn ôn tập tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập thuộc UBND thành phố Quảng Ngãi năm 2023 29-08-2023
23 1754/SGDĐT-TCCB Về việc thông báo tài liệu hướng dẫn ôn tập kỳ tuyển dụng giáo viên năm 2023 24-08-2023
24 1083/TB-UBND Tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập thuộc UBND thành phố năm 2023 theo chính sách thu hút tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ 11-07-2023
25 3166/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập thuộc UBND thành phố Quảng Ngãi năm 2023 10-07-2023
26 18/TB-UBND Về việc nhận quyết định tuyển dụng viên chức, Kỳ tuyển dụng giáo viên làm việc tại các trường mầm non, phổ thông công lập thuộc UBND thành phố Quảng Ngãi năm 2022 30-01-2023
27 23/TB-HĐTD Thông báo kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng đối với thí sinh trúng tuyển Kỳ tuyển dụng giáo viên làm việc tại các trường mầm non, phổ thông công lập thuộc UBND thành phố Quảng Ngãi năm 2022 19-12-2022
28 7854/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển, kỳ tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập thuộc UBND thành phố Quảng Ngãi năm 2022 16-12-2022
29 7844/QĐ-UBND Quyết định về việc công nhận kết quả kỳ tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập thuộc UBND thành phố Quảng Ngãi năm 2022 15-12-2022
30 21/TB-HĐTD Kết quả phúc khảo môn Nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2), kỳ tuyển dụng giáo viên thành phố Quảng Ngãi năm 2022 02-12-2022