Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 208/GM-UBND Giấy mời Hội nghị Sơ kết sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2021-2022 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu năm 2022. 17-05-2022
2 210/GM-UBND Giấy mời họp rà soát tiến độ thực hiện các nội dung liên quan đến điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, công tác chuẩn bị đầu tư các công trình khởi công mới năm 2022 và dự kiến công trình khởi công mới năm 2023. 17-05-2022
3 207/GM-UBND Giấy mời Tổ chức họp nghe báo cáo tình hình trả nợ, quyết toán công trình Chợ Quảng Ngãi cho Công ty Cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi 16-05-2022
4 206/GM-UBND Giấy mời dự thẩm định các điều kiện về đất đai đối với dự án Khu đô thị Vạn Lộc tại phường Trương Quang Trọng, xã Tịnh Ấn Đông và xã Tịnh An, thành phố quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 16-05-2022
5 205/GM-UBND Giấy mời gặp gỡ, đối thoại với ông Phạm Phú Nhất, bà Huỳnh Thị Hạnh để giải quyết nội dung khiếu nại của ông, bà liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng Trụ sở Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi. 16-05-2022
6 204/GM-UBND Giấy mời tiếp công dân định kỳ vào ngày 20/5/2022 16-05-2022
7 192/GM-UBND Giấy mời dự họp phối hợp rà soát dự thảo nội dung đề xuất tích hợp, xem xét, xử lý các vấn đề liên ngành, liên huyện trong quy hoạch tỉnh ( đợt 2) 06-05-2022
8 193/GM-UBND Giấy mời họp thành viên UBND thành phố thông qua các đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 các dự án trên địa bàn 06-05-2022
9 184/GM-UBND Giấy mời họp thành viên UBND TP 29-04-2022
10 183/GM-UBND Giấy mời họp Thành viên UBND thành phố thông qua một số nội dung 26-04-2022
11 164/GM-UBND Giấy mời họp bàn một số nội dung : (1) thông qua PA cưỡng chế 02 hộ : ông Bùi Văn Long, Bùi Văn Oanh thuộc DA KĐT mới phục TCĐ Khu II Đê bao, (2) xử lý vướng mắc công tác BT, GPMB đối với 05 hộ nút giao thông đường Quang Trung- Trần Nhân Tông thuộc DA Khu dịch vụ & DC phía Bắc Gò Đá 13-04-2022
12 160/GM-UBND Giấy mời họp thông qua Kế hoạch cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với các trường hợp : (1) bà Phạm Thị Hà Tiên, P. Nguyễn Nguyên, (2) bà Nguyễn Thị Giao, P. Trương Quang Trọng 08-04-2022
13 158/GM-UBND Giấy mời họp giao ban tập thể lãnh đạo UBND TP 08-04-2022
14 148/GM-UBND Giấy mời họp bàn xử lý các vấn đề có liên quan đến đất đai, tài sản công và quy hoạch xây dựng đối với Chợ Thu Lộ, phường Trần Phú 07-04-2022
15 150/GM-UBND Giấy mời dự họp thành viên UBND thành phố thông qua một số nội dung 06-04-2022
16 147/GM-UBND Giấy mời tổ chức vận động, thuyết phục, đối thoại với ông Bùi Văn Long, bà Tống Thị Lệ Chi ( nội dung 1) và ông Bùi Văn Oanh ( Nội dung 2) thuộc dự án : khu đô thị mới phục vụ tái định cư Khu II Đê Bao 05-04-2022
17 144/GM-UBND Giấy mời họp để nghe báo cáo quy mô đầu tư, phương án thiết kế dự án Đầu tư nâng cấp các điểm trường THCS trên địa bàn thành phố 04-04-2022
18 139/GM-UBND Giấy mời dự hội nghị đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2022 02-04-2022
19 136/GM-UBND Giấy mời dự tiếp công dân định kỳ ngày 05/4/2022 01-04-2022
20 135/GM-UBND Giấy mời họp nghe báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của ông Trương Anh Tú, bà Nguyễn Thị Tuyết Trinh ( địa chỉ: số 01 đường Trà Bồng Khởi Nghĩa, phường Nghĩa Chánh) 30-03-2022
21 135/GM-UBND Giấy mời họp nghe báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của ông Trương Anh Tú, bà Nguyễn Thị Tuyết Trinh ( địa chỉ: số 01 đường Trà Bồng Khởi Nghĩa, phường Nghĩa Chánh) liên quan đến việc cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 30-03-2022
22 131/GM-UBND Giấy mời họp bàn giải quyết nội dung đơn khiếu nại của ông Trần Anh Đức liên quan đến nghĩa vụ tài chính đối với lô đất trúng đấu giá thuộc dự án Khu dịch vụ và dân cư phía Bắc Gò Đá, phường lê Hồng Phong 28-03-2022
23 130/GM-UBND Giấy mời gặp gỡ, đối thoại với ông Bùi Văn Thọ để giải quyết nội dung khiếu nại của ông liên quan đến việc cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án Khu đô thị mới phục vụ tái định cư Khu II Đê bao 28-03-2022
24 129/GM-UBND Giấy mời họp bàn các nội dung trình kỳ họp HĐND thành phố ( chuyên đề) 28-03-2022
25 125/GM-UBND Giấy mời họp giao ban tập thể lãnh đạo UBND TP 26-03-2022
26 116/GM-UBND Giấy mời họp bàn xử lý vướng mắc liên quan đến công tác BT, GPMB ( Thông báo số 542/TB-UBND ngày 29/10/2021 và Công văn số 1097/UBND-KTTH ngày 15/3/2022 của UBND tỉnh, Công văn số 1101/STNMT-QLĐĐ Ngày 17/3/ của Sở TN&MT) 22-03-2022
27 220/GM-UBND Giấy mời vận động, đối thoại với hộ ông Lê Văn Chương, bà Đỗ Thị Xuân thuộc dự án Đê kè Hòa Hà. 22-03-2022
28 119/GM-UBND Giấy mời họp xử lý vướng mắc liên quan đến hộ bà Đỗ Thị Mai thuộc dự án đường ven biển Dung Quất- Sa Huỳnh, đoạn Mỹ Khê- Trà Khúc phường Trương Quang Trọng. 22-03-2022
29 116/GM-UBND Giấy mời họp bàn xử lý vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (Thông báo số 542/TB-UBND ngày 29/10/2021 và Công văn số 1097/UBND-KTTH ngày 15/3/2022 của UBND tỉnh, Công văn số 1101/STNMT-QLĐĐ Ngày 17/3/ của Sở Tài nguyên và Môi trường) 22-03-2022
30 115/GM-UBND Giấy mời dự họp rà soát kết quả thực nhiệm vụ của các đơn vị tại các Thông báo Kết luận của UBND thành phố 22-03-2022

Tài liệu:

1. ...

2. ...