Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

STT Tiêu đề Ngày phát hành Tải về
1 Lịch làm việc của UBND thành phố tuần 32/2022 08/08/2022 Tải về
2 Lịch làm việc của UBND thành phố tuần 31/2022 03/08/2022 Tải về
3 Lịch làm việc của UBND thành phố tuần 29/2022 18/07/2022 Tải về
4 Lịch làm việc của UBND thành phố tuần 27/2022 04/07/2022 Tải về
5 Lịch làm việc của UBND thành phố tuần 26/2022 27/06/2022 Tải về
6 Lịch làm việc của UBND thành phố tuần 25/2022 21/06/2022 Tải về
7 Lịch làm việc của UBND thành phố tuần 25/2022 20/06/2022 Tải về
8 Lịch làm việc của UBND thành phố tuần 24/2022 13/06/2022 Tải về
9 Lịch làm việc của UBND thành phố tuần 23/2022 06/06/2022 Tải về
10 Lịch làm việc của UBND thành phố tuần 22/2022 30/05/2022 Tải về
11 Lịch làm việc của UBND thành phố tuần 21/2022 27/05/2022 Tải về
12 Lịch làm việc của UBND thành phố tuần 20/2022 27/05/2022 Tải về
13 LỊCH LÀM VIỆC CỦA UBND THÀNH PHỐ Tuần 50/2021 06/12/2021 Tải về
14 LỊCH LÀM VIỆC CỦA UBND THÀNH PHỐ Tuần 49/2021 29/11/2021 Tải về
15 LỊCH LÀM VIỆC CỦA UBND THÀNH PHỐ Tuần 48/2021 22/11/2021 Tải về