Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI
 
PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ HOÀN THÀNH TRONG QUÝ II/2017
 
(Theo đó, các chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện xử lý tình hình công nợ
 
và nội dung quyết toán dự án hoàn thành được phê duyệt)
 
 

UBND thành phố Quảng Ngãi đã phê duyệt quyết toán các dự án, công trình hoàn thành như:

- Trụ sở làm việc Công an phường Trương Quang Trọng, phường Trương Quang Trọng, do Công an tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, với tổng chi phí đầu tư được quyết toán hơn 8.709 triệu đồng; thời gian khởi công và hoàn thành công trình từ tháng 8/2015 đến tháng 4/2016.

- Bê tông xi măng tuyến đường hẻm 151 Trương Định, phường Trần Phú, do UBND phường Trần Phú làm chủ đầu tư, với tổng chi phí đầu tư được quyết toán 110,795 triệu đồng; thời gian khởi công và hoàn thành công trình từ ngày 26/5/2016 đến ngày 12/8/2016.

- Sửa chữa 12 phòng trường Tiểu học số 2 Tịnh Khê, xã Tịnh Khê do UBND xã Tịnh Khê làm chủ đầu tư, với tổng chi phí đầu tư được quyết toán 498,301 triệu đồng; thời gian khởi công và hoàn thành công trình từ ngày 30/5/2016 đến ngày 18/10/2016.

- Xây dựng dãy lớp học 12 phòng trường Tiểu học Tịnh Long – Phân hiệu trung tâm, xã Tịnh Long do Ban quản lý công trình công cộng thành phố làm chủ đầu tư, với tổng chi phí đầu tư được quyết toán hơn 5.164 triệu đồng; thời gian khởi công và hoàn thành công trình từ ngày 28/3/2016 đến ngày 04/11/2016.

- Sửa chữa Nhà làm việc Đài truyền thanh thành phố, phường Chánh Lộ, do Đài truyền thanh thành phố làm chủ đầu tư, với tổng chi phí đầu tư được quyết toán 288,262 triệu đồng; thời gian khởi công và hoàn thành công trình từ ngày 02/5/2016 đến ngày 29/9/2016.

- Xây dựng trường Mầm non Tịnh Châu, xã Tịnh Châu do UBND xã Tịnh Châu làm chủ đầu tư, với tổng chi phí đầu tư được quyết toán gần 3.830 triệu đồng; thời gian khởi công và hoàn thành công trình từ ngày 17/4/2015 đến ngày 18/3/2016.

- Tuyến kênh từ đường Bê tông đến gò Công Nhu, thôn Cộng hóa II, xã Tịnh Ấn Tây do UBND xã Tịnh Ấn Tây làm chủ đầu tư, với tổng chi phí đầu tư được quyết toán 967 triệu đồng; thời gian khởi công và hoàn thành công trình từ ngày 22/5/2015 đến ngày 12/01/2016.

- Đường nội bộ phía Tây Khu dân cư Phan Đình Phùng (đoạn từ đường Huỳnh Thúc Kháng đến đường Trường Chinh), phường Nghĩa Lộ, do Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thành phố làm chủ đầu tư, với tổng chi phí đầu tư được quyết toán gần 7.335 triệu đồng; thời gian khởi công và hoàn thành công trình từ ngày 11/3/2014 đến ngày 12/5/2015.

- Tường rào, cổng ngõ trường Mầm non Nghĩa Hà, do UBND xã Nghĩa Hà làm chủ đầu tư, với tổng chi phí đầu tư được quyết toán 743,285 triệu đồng; thời gian khởi công và hoàn thành công trình từ ngày 30/3/2015 đến ngày 08/10/2015.

 

- Xây dựng Tường rào, cổng ngõ, sân nền Khu di tích vụ thảm sát đồng bào Khánh Lâm, xã Tịnh Thiện, do UBND xã Tịnh Thiện làm chủ đầu tư, với tổng chi phí đầu tư được quyết toán 827,097 triệu đồng; thời gian khởi công và hoàn thành công trình từ ngày 17/4/2015 đến ngày 29/7/2015.​ 

……………….. sẽ cập nhật tiếp tục…………………..