Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 703/UBND-XD V/v tham gia góp ý dự thảo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành, quản lý vốn đầu tư công các Chương trình mục tiêu quốc gia, chi phí quản lý dự án 28-02-2024
2 709/UBND-NC V/v thống nhất gia hạn thời gian xác minh và kết luận của UBND huyện Sơn Tịnh cấp các GCNQSD đất cho bà Đỗ Thị Hồng Hà. 28-02-2024
3 705/UBND-NC V/v tham mưu rà soát hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xử lý vi phạm hành chính đối với ông Lưu Văn Hiền 28-02-2024
4 702/UBND-NC V/v cập nhật bổ sung dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức 28-02-2024
5 708/UBND-CNTT V/v cập nhật kết quả thực hiện Kế hoạch Năm dữ liệu số, phục vụ phiên họp lần thứ nhất năm 2024 của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh 28-02-2024
6 699/UBND-TCD V/v rà soát, tham mưu trả lời đơn của bà Lê Thị Nghiệp 28-02-2024
7 697/UBND-NC V/v cung cấp tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ án dân sự giữa nguyên đơn là bà Phạm Thị Ngọc Kim và bị đơn là bà Phạm Thị Nhị. 28-02-2024
8 701/UBND-XD V/v cử công chức tham gia Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị trong đấu thầu 28-02-2024
9 698/UBND-XD V/v đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường Lê Thánh Tôn nối dài 28-02-2024
10 696/UBND-VX V/v kiện toàn Tổ giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố 28-02-2024
11 23/BTCD V/v đề nghị khẩn trương báo cáo kết quả tham mưu giải quyết nội dung đơn của ông Võ Văn Tiến 28-02-2024
12 707/UBND-TCD V/v tham mưu đề xuất xử lý đơn của công dân 28-02-2024
13 34/BCĐ138 V/v tham mưu tổng kết 10 năm công tác công an thực hiện Nghị định số 06/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội 28-02-2024
14 685/UBND-XD V/v thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2024 trên địa bàn thành phố 27-02-2024
15 693/UBND-KT V/v báo cáo kết quả thực hiện trồng cây phân tán năm 2023 27-02-2024
16 684/UBND-KT tham gia ý kiến dự thảo văn bản triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 145/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 27-02-2024
17 683/UBND-NC V/v trả lời đơn của ông Tô Sum, xóm Khê Nam, thôn Trường Định, xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi. 27-02-2024
18 678/UBND-TH V/v triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc Hội khóa XIV 27-02-2024
19 677/UBND-TN về việc đăng ký bổ sung công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thành phố (đợt 2 - lần 2) 27-02-2024
20 680/UBND-NC V/v cho ý kiến đối với nhân sự giới thiệu ứng cử bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND phường Trần Phú, nhiệm kỳ 2021-2026 27-02-2024
21 682/UBND-NC V/v thống nhất gia hạn thời gian xác minh khiếu nại lần đầu của ông Nguyễn Gia Nghĩa, thôn Cộng Hòa 2, xã Tịnh Ấn Tây. 27-02-2024
22 676/UBND-NC CV tiếp nhận vào làm công chức (Lê Thiết Trình) 27-02-2024
23 679/UBND-NC V/v trình bày ý kiến, cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ án dân sự giữa nguyên đơn là bà Lâm Thị Chình (chết), Nguyễn Thị Quyên và bị đơn là bà Lâm Thị Bông 27-02-2024
24 688/UBND-NC V/v trình bày ý kiến, cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ án dân sự giữa nguyên đơn là bà Dương Thị Ngọc Huệ và bị đơn là ông Dương Là. 27-02-2024
25 681/UBND-KT V/v tham mưu thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về PCCC và CNCH 27-02-2024
26 687/UBND-NC V/v tham mưu văn bản ý kiến và cung cấp tài liệu, chứng cứ bổ sung liên quan đến vụ án dân sự giữa nguyên đơn là ông Huỳnh Tự với bị đơn là ông Huỳnh Minh Tuấn. 27-02-2024
27 674/UBND-TCD V/v xử lý các đơn của các hộ dân sống tại hẻm 77 Võ Tùng; bà Nguyễn Minh Thư, phường Trần Hưng Đạo; ông (bà) Nguyễn Thanh Vân và bà Lê Thị Lệ Thanh, phường Trần Phú 27-02-2024
28 694/UBND-NC V/v thống nhất việc Chủ tịch UBND xã Tịnh Châu nghỉ phép khám bệnh 27-02-2024
29 675/UBND-XD đề xuất đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi 27-02-2024
30 692/UBND-KT V/v rà soát, báo cáo và đề xuất phương án quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng văn hóa, thể thao do đơn vị, địa phương hiện đang quản lý, sử dụng 27-02-2024