Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 742/UBND-VX V.V tham gia Góp Ý Dự thảo triển khai Chỉ thị 02 01-03-2024
2 738/UBND-KT V/v khẩn trương đề xuất phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2024 từ nguồn vốn ngân sách trung ương và vốn đối ứng ngân sách tỉnh 01-03-2024
3 743/UBND-VX V/v góp ý Dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 01-03-2024
4 740/UBND-VX V/v tham gia Liên hoan Nghệ thuật dân ca - Bài chòi tỉnh Quảng Ngãi năm 2024 01-03-2024
5 750/UBND-XD V/v đăng ký nhu cầu vốn sử dụng nguồn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2023 01-03-2024
6 740/UBND-VX V/v tham gia Liên hoan Nghệ thuật dân ca - Bài chòi tỉnh Quảng Ngãi năm 2024 01-03-2024
7 737/UBND-NC V/v thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với nhân sự dự kiến bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường MN Nghĩa Hà 01-03-2024
8 750/UBND-XD V/v đăng ký nhu cầu vốn sử dụng nguồn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2023 01-03-2024
9 741/UBND-VX Góp ý nội dung dự thảo Kế hoạch phối hợp phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng 01-03-2024
10 737/UBND-NC V/v thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với nhân sự dự kiến bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường MN Nghĩa Hà 01-03-2024
11 749/UBND-XD V/v tham gia phối hợp giải quyết vướng mắc liên quan đến ngôi nhà số 427 - 429 đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi 01-03-2024
12 745/UBND-XD V/v tổ chức thực hiện Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 01-03-2024
13 746/UBND-NC V/v tham mưu rà soát hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với ông Phạm Trí Nghĩa 01-03-2024
14 24/HD-TCD Hướng dẫn gửi đơn khiếu nại cho ông Nguyễn Tấn Hà 29-02-2024
15 735/UBND-VX thống nhất biểu mẫu cung cấp dữ liệu để đưa vào CSDL của Hệ thống thông tin phục vụ hoạt động chuyên ngành của UBND thành phố Quảng Ngãi 29-02-2024
16 729/UBND-VX Về việc đôn đốc việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam theo Thông tư 11/2018/TT-BNV và Thông tư 07/2020/TT-BNV 29-02-2024
17 734/UBND-VX góp ý dự thảo Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Viễn thông về hoạt động viễn thông công ích 29-02-2024
18 715/UBND-TCD V/v xử lí đơn kiến nghị của bà Huỳnh Thị Bích Hạnh 29-02-2024
19 736/UBND-KT góp ý dự thảo kế hoạch triển khai Đề án phát triển cây công nghiệp chủ lực đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh 29-02-2024
20 724/UBND-TN V/v báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát về nguồn gốc sử dụng đất, hồ sơ cấp GCN của thửa đất nhà số 310 Quang Trung và các thửa đất liền kề, hồ sơ liên quan đến việc tách thửa, chuyển quyền sử dụng đất đối với 02 hộ phía sau ngôi nhà số 310, 308 Quang Trung 29-02-2024
21 711/UBND-TCD V/v xử lý đơn của ông Nguyễn Thanh Hưng 29-02-2024
22 718/UBND-KT V/v triển khai Kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2024 29-02-2024
23 725/UBND-KT V/v góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 196/2016/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính 29-02-2024
24 727/UBND-TH V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 05/02/2024 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2024 29-02-2024
25 726/UBND-NC V/v tăng cường công tác quản lý đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự 29-02-2024
26 728/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý đơn tố cáo của công dân 29-02-2024
27 712/UBND-XD V/v tham gia góp ý phương án đầu tư của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Kim Sa tại phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi. 29-02-2024
28 721/UBND-VX Công văn về việc gửi kết quả khảo sát nhu cầu giáo viên của thành phố 29-02-2024
29 710/UBND-XD V/v chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục thuộc dự án: Kiên cố hóa kênh mương thủy lợi trên địa bàn xã Tịnh Châu 29-02-2024
30 719/UBND-XD V/v tham mưu giải quyết nội dung liên quan đến dự án khu dân cư Nam Nguyễn Trãi kết hợp chỉnh trang đô thị, thành phố Quảng Ngãi 29-02-2024