Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 24/HD-TCD Hướng dẫn gửi đơn khiếu nại cho ông Nguyễn Tấn Hà 29-02-2024
2 735/UBND-VX thống nhất biểu mẫu cung cấp dữ liệu để đưa vào CSDL của Hệ thống thông tin phục vụ hoạt động chuyên ngành của UBND thành phố Quảng Ngãi 29-02-2024
3 729/UBND-VX Về việc đôn đốc việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam theo Thông tư 11/2018/TT-BNV và Thông tư 07/2020/TT-BNV 29-02-2024
4 734/UBND-VX góp ý dự thảo Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Viễn thông về hoạt động viễn thông công ích 29-02-2024
5 715/UBND-TCD V/v xử lí đơn kiến nghị của bà Huỳnh Thị Bích Hạnh 29-02-2024
6 736/UBND-KT góp ý dự thảo kế hoạch triển khai Đề án phát triển cây công nghiệp chủ lực đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh 29-02-2024
7 724/UBND-TN V/v báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát về nguồn gốc sử dụng đất, hồ sơ cấp GCN của thửa đất nhà số 310 Quang Trung và các thửa đất liền kề, hồ sơ liên quan đến việc tách thửa, chuyển quyền sử dụng đất đối với 02 hộ phía sau ngôi nhà số 310, 308 Quang Trung 29-02-2024
8 607/QĐ-UBND V/v Thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai của bà Võ Thị Hạnh (địa chỉ: Đội 2, thôn Hòa Bình, xã Tịnh Ấn Đông, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) 29-02-2024
9 711/UBND-TCD V/v xử lý đơn của ông Nguyễn Thanh Hưng 29-02-2024
10 718/UBND-KT V/v triển khai Kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2024 29-02-2024
11 725/UBND-KT V/v góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 196/2016/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính 29-02-2024
12 727/UBND-TH V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 05/02/2024 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2024 29-02-2024
13 726/UBND-NC V/v tăng cường công tác quản lý đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự 29-02-2024
14 728/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý đơn tố cáo của công dân 29-02-2024
15 712/UBND-XD V/v tham gia góp ý phương án đầu tư của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Kim Sa tại phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi. 29-02-2024
16 721/UBND-VX Công văn về việc gửi kết quả khảo sát nhu cầu giáo viên của thành phố 29-02-2024
17 710/UBND-XD V/v chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục thuộc dự án: Kiên cố hóa kênh mương thủy lợi trên địa bàn xã Tịnh Châu 29-02-2024
18 719/UBND-XD V/v tham mưu giải quyết nội dung liên quan đến dự án khu dân cư Nam Nguyễn Trãi kết hợp chỉnh trang đô thị, thành phố Quảng Ngãi 29-02-2024
19 730/UBND-TH Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 04/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ 29-02-2024
20 732/UBND-TH Về việc nghiêm túc chấp hành quy định chế độ báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 29-02-2024
21 733/UBND-NC V/v tham gia ý kiến đối với chủ trương xây dựng Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết của HĐND tỉnh 29-02-2024
22 731/UBND-KT V/v tham gia ý kiến về dự thảo Quyết định của UBND tỉnh 29-02-2024
23 713/UBND-NC V/v ý kiến liên quan đến nội dung khởi kiện bổ sung của bà Nguyễn Thị Tư (xã Tịnh Hoà). 29-02-2024
24 720/UBND-XD V/v khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao 29-02-2024
25 36/BĐD V/v quản lý nợ khoanh trên địa bàn thành phố 29-02-2024
26 722/UBND-XD V/v đăng ký báo cáo các nội dung dự kiến điều chỉnh Quy hoạch chung 2040 và kết quả rà soát đánh giá 03 đồ án Quy hoạch phân khu do UBND tỉnh phê duyệt tại khu vực Đông Bắc thành phố Quảng Ngãi 29-02-2024
27 714/UBND-TN V/v gia hạn thời gian sử dụng các bãi tập kết vật liệu tạm để triển khai thi công dự án: Nạo vét, khơi thông dòng chảy các đoạn sông Phước Giang - Bàu Giang và Phước Giang - La Hà 29-02-2024
28 721/UBND-VX Công văn về việc gửi kết quả khảo sát nhu cầu giáo viên của thành phố 29-02-2024
29 717/UBND V/v tham mưu chuẩn bị nội dung phục vụ buổi phỏng vấn của Lãnh đạo UBND thành phố 29-02-2024
30 703/UBND-XD V/v tham gia góp ý dự thảo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành, quản lý vốn đầu tư công các Chương trình mục tiêu quốc gia, chi phí quản lý dự án 28-02-2024
31 709/UBND-NC V/v thống nhất gia hạn thời gian xác minh và kết luận của UBND huyện Sơn Tịnh cấp các GCNQSD đất cho bà Đỗ Thị Hồng Hà. 28-02-2024
32 705/UBND-NC V/v tham mưu rà soát hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xử lý vi phạm hành chính đối với ông Lưu Văn Hiền 28-02-2024
33 702/UBND-NC V/v cập nhật bổ sung dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức 28-02-2024
34 708/UBND-CNTT V/v cập nhật kết quả thực hiện Kế hoạch Năm dữ liệu số, phục vụ phiên họp lần thứ nhất năm 2024 của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh 28-02-2024
35 699/UBND-TCD V/v rà soát, tham mưu trả lời đơn của bà Lê Thị Nghiệp 28-02-2024
36 697/UBND-NC V/v cung cấp tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ án dân sự giữa nguyên đơn là bà Phạm Thị Ngọc Kim và bị đơn là bà Phạm Thị Nhị. 28-02-2024
37 701/UBND-XD V/v cử công chức tham gia Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị trong đấu thầu 28-02-2024
38 698/UBND-XD V/v đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường Lê Thánh Tôn nối dài 28-02-2024
39 696/UBND-VX V/v kiện toàn Tổ giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố 28-02-2024
40 23/BTCD V/v đề nghị khẩn trương báo cáo kết quả tham mưu giải quyết nội dung đơn của ông Võ Văn Tiến 28-02-2024
41 707/UBND-TCD V/v tham mưu đề xuất xử lý đơn của công dân 28-02-2024
42 34/BCĐ138 V/v tham mưu tổng kết 10 năm công tác công an thực hiện Nghị định số 06/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội 28-02-2024
43 700/UBND-XD V/v khẩn trương triển khai thực hiện Luật đấu thầu 2023 trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi 28-02-2024
44 695/UBND-TN V/v góp ý đề cương nhiệm vụ Chương trình quan trắc và kiểm soát ô nhiễm môi trường KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi năm 2024 28-02-2024
45 706/UBND-XD V/v báo cáo kết quả tiếp thu, giải trình hoàn thiện Quản lý kiến trúc thành phố Quảng Ngãi 28-02-2024
46 704/UBND-XD V/v góp ý Nghị quyết sửa đổi khoản 1 Điều 3 của Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐND ngày 24/01/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 28-02-2024
47 22/PC-TCD V/v chuyển đơn của bà Phan Thị Yến (xã Tân Lập, huyện Krông Bút, tỉnh Đắk Lắk). 28-02-2024
48 685/UBND-XD V/v thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2024 trên địa bàn thành phố 27-02-2024
49 693/UBND-KT V/v báo cáo kết quả thực hiện trồng cây phân tán năm 2023 27-02-2024
50 684/UBND-KT tham gia ý kiến dự thảo văn bản triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 145/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 27-02-2024
51 683/UBND-NC V/v trả lời đơn của ông Tô Sum, xóm Khê Nam, thôn Trường Định, xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi. 27-02-2024
52 678/UBND-TH V/v triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc Hội khóa XIV 27-02-2024
53 677/UBND-TN về việc đăng ký bổ sung công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thành phố (đợt 2 - lần 2) 27-02-2024
54 680/UBND-NC V/v cho ý kiến đối với nhân sự giới thiệu ứng cử bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND phường Trần Phú, nhiệm kỳ 2021-2026 27-02-2024
55 682/UBND-NC V/v thống nhất gia hạn thời gian xác minh khiếu nại lần đầu của ông Nguyễn Gia Nghĩa, thôn Cộng Hòa 2, xã Tịnh Ấn Tây. 27-02-2024
56 676/UBND-NC CV tiếp nhận vào làm công chức (Lê Thiết Trình) 27-02-2024
57 679/UBND-NC V/v trình bày ý kiến, cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ án dân sự giữa nguyên đơn là bà Lâm Thị Chình (chết), Nguyễn Thị Quyên và bị đơn là bà Lâm Thị Bông 27-02-2024
58 688/UBND-NC V/v trình bày ý kiến, cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ án dân sự giữa nguyên đơn là bà Dương Thị Ngọc Huệ và bị đơn là ông Dương Là. 27-02-2024
59 681/UBND-KT V/v tham mưu thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về PCCC và CNCH 27-02-2024
60 687/UBND-NC V/v tham mưu văn bản ý kiến và cung cấp tài liệu, chứng cứ bổ sung liên quan đến vụ án dân sự giữa nguyên đơn là ông Huỳnh Tự với bị đơn là ông Huỳnh Minh Tuấn. 27-02-2024
61 674/UBND-TCD V/v xử lý các đơn của các hộ dân sống tại hẻm 77 Võ Tùng; bà Nguyễn Minh Thư, phường Trần Hưng Đạo; ông (bà) Nguyễn Thanh Vân và bà Lê Thị Lệ Thanh, phường Trần Phú 27-02-2024
62 694/UBND-NC V/v thống nhất việc Chủ tịch UBND xã Tịnh Châu nghỉ phép khám bệnh 27-02-2024
63 675/UBND-XD đề xuất đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi 27-02-2024
64 692/UBND-KT V/v rà soát, báo cáo và đề xuất phương án quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng văn hóa, thể thao do đơn vị, địa phương hiện đang quản lý, sử dụng 27-02-2024
65 689/UBND-XD V/v chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục thuộc dự án: BTXM các tuyến đường trên địa bàn xã Tịnh Ấn Đông 27-02-2024
66 686/UBND-NC Về việc báo cáo sơ kết thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 27-02-2024
67 690/UBND-XD V/v chủ trương điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn thực hiện dự án Nạo vét bồi lấp lòng kênh chính Nam Thạch Nham và đắp taluy (đoạn từ Km16+100 ÷ Km16+700) 27-02-2024
68 41/VP V/v gửi Phiếu lấy ý kiến của Thành viên UBND thành phố đối với nội dung điều chỉnh vị trí việc làm đối với Văn phòng HĐND&UBND thành phố 27-02-2024
69 40/VP V/v phúc đáp đề nghị phối hợp cung cấp tài liệu liên quan đến nội 27-02-2024
70 39/VP V/v chuyển đổi vị trí công tác năm 2024 (VP HĐND & UBND TP) 27-02-2024
71 42/VP V/v tham gia ý kiến đối với nội dung dự thảo Quyết định về việc Ban hành Quy trình nội bộ các bước thực hiện xác định giá đất cụ thể trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi theo ủy quyền của UBND tỉnh về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể tại Quyết định số 1252/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2023 27-02-2024
72 581/QĐ-UBND Về việc quyết định đấu giá quyền sử dụng đất đối với 03 lô đất ở phân lô (ký hiệu A-LK7-01; A-LK7-02; A-LK7-08) tại dự án Quy hoạch và phát triển quỹ đất Hào Thành, thành phố Quảng Ngãi 27-02-2024
73 45/KH-UBND Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024 trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi 27-02-2024
74 579/QĐ-UBND Về việc kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND 23 xã, phường ban hành 27-02-2024
75 88/BC-UBND Báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao tại Bản Ghi nhớ giữa tỉnh Nghệ An và tỉnh Quảng Ngãi 27-02-2024