Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

Chi tiết văn bản
Thông tin Nội dung
Số/Ký hiệu 732/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế và bị bãi bỏ trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện
Ngày ban hành 19-06-2024
Người ký Trần Hoàng Tuấn
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Quảng Ngãi
Thể loại Quyết định
Văn bản khác