Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

Chi tiết văn bản
Thông tin Nội dung
Số/Ký hiệu 01/QĐ-HĐND
Trích yếu Triệu tập kỳ họp thứ 18 (kỳ họp chuyên đề), HĐND thành phố Quảng Ngãi khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày ban hành 13-05-2024
Người ký Phạm Xuân Sinh
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân
Thể loại Giấy mời
Văn bản khác