Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

Cán bộ, hội viên nông dân thành phố Quảng Ngãi nhiều hoạt động chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Cán bộ, hội viên nông dân thành phố Quảng Ngãi nhiều hoạt động chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19

07:56 22/06/2021

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, thời gian qua, Hội Nông dân thành phố Quảng Ngãi đã chỉ đạo các cơ sở Hội thực hiện nhiều biện pháp tích cực, góp phần phòng chống dịch bệnh Covid - 19 trong cán bộ hội viên nông dân và cộng đồng dân cư. 
Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025

11:08 10/03/2021

Sáng ngày 09/03/2021 tại Hội trường của Nhà khách T50, Ban Thường vụ Thành uỷ đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và thông qua Chương trình hành động của Thành uỷ khoá XVI thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh.

UBND thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trên địa bàn

UBND thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trên địa bàn

11:48 05/03/2021

Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh, UBND thành phố Quảng Ngãi đã  chỉ đạo Chi cục thi hành án dân sự thành phố Quảng Ngãi có trách nhiệm phối hợp với Cơ quan Tổ chức – Nội vụ thành phố tham mưu củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự thành phố; tiến hành phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách địa bàn để kiểm tra, đôn đốc việc thi hành án dân sự.
Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức Hội nghị hướng dẫn về nội dung, thủ tục, trình tự giới thiệu người ứng cử, làm hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 – 2026

Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức Hội nghị hướng dẫn về nội dung, thủ tục, trình tự giới thiệu người ứng cử, làm hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 – 2026

11:47 05/03/2021

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn về nội dung, thủ tục, trình tự giới thiệu người ứng cử, làm hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 – 2026. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ người ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026.

UBND tỉnh ấn định thành phố có 2 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh

UBND tỉnh ấn định thành phố có 2 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh

11:46 05/03/2021

Theo Luật tổ chức chính quyền địa phương, thì tổng số đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2021 – 2026 được bầu là 53 đại biểu. UBND tỉnh dự kiến số lượng đơn vị bầu cử là 19 đơn vị.