Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

STT Tiêu đề Ngày phát hành Tải về
1 LỊCH LÀM VIỆC CỦA UBND THÀNH PHỐ Tuần 43/2021 18/10/2021 Tải về
2 LỊCH LÀM VIỆC CỦA UBND THÀNH PHỐ Tuần 42/2021 11/10/2021 Tải về
3 LỊCH LÀM VIỆC CỦA UBND THÀNH PHỐ Tuần 41/2021 04/10/2021 Tải về
4 LỊCH LÀM VIỆC CỦA UBND THÀNH PHỐ 27/09/2021 Tải về
5 LỊCH LÀM VIỆC CỦA UBND THÀNH PHỐ 20/09/2021 Tải về
6 Lịch làm việc của UBND thành phố tuần 51/2020 14/12/2020 Tải về
7 Lịch làm việc UBND TP tuần 50/2020 10/12/2020 Tải về
8 Lịch làm việc UBND TP tuần 49/2020 10/12/2020 Tải về
9 Lịch làm việc UBND TP tuần 43/2020 20/10/2020 Tải về
10 Lịch làm việc UBND TP tuần 41/2020 06/10/2020 Tải về
11 Lịch làm việc UBND TP tuần 40/2020 06/10/2020 Tải về
12 Lịch làm việc UBND TP tuần 39/2020 06/10/2020 Tải về
13 Lịch làm việc UBND TP tuần 36/2020 01/09/2020 Tải về
14 Lịch làm việc UBND TP tuần 32/2020 03/08/2020 Tải về
15 Lịch làm việc UBND TP tuần 29/2020 13/07/2020 Tải về